Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. juuni 2003. a määruse nr 8 "Muinsuskaitselise järelevalve kord" muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 90, 1411

Kultuuriministri 30. juuni 2003. a määruse nr 8 "Muinsuskaitselise järelevalve kord" muutmine

Vastu võetud 17.06.2004 nr 7

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 35 lõike 1 ja § 40 lõike 4 alusel.

Kultuuriministri 30. juuni 2003. a määruses nr 8 «Muinsuskaitselise järelevalve kord» (RTL 2003, 83, 1229) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 35 lõike 1 ja § 40 lõike 4 alusel.»

Minister Urmas PAET

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json