Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 31, 427

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

Vastu võetud 17.03.1999 nr 100

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Otepää linna ja senise Pühajärve valla baasil uus omavalitsusüksus Otepää vald.

2. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu» Valga maakonna linnade loetelust välja nimi «Otepää» ja valdade loetelust välja nimi «Pühajärve» ning täiendada valdade loetelu pärast nime «Karula» nimega «Otepää».

3. Kehtestada moodustatava Otepää valla piiriks senise Pühajärve valla piir.

4. Kehtestada Otepää kui asula liigiks vallasisene linn.

5. Asendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» Valga maakonna osas nimi «Pühajärve vald» nimega «Otepää vald» ning täiendada Otepää valla nimistut enne sõna «Külad» sõnadega:

«Vallasisesed linnad

Otepää».

6. Määrata Otepää vallasisese linna lahkmejooneks rahvaloenduskaardile kantud senine Otepää linna piir.

7. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2--6 jõustuvad Otepää Valla Volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Mart SIIMANN

Siseminister Olari TAAL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json