Teksti suurus:

Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2004, 87, 1373

Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord

Vastu võetud 17.06.2004 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 16 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord.

§ 2. Kohanime liigisõna lühendamine

(1) Kohanime liigisõna võib lühendada:
1) geograafilisel kaardil;
2) avalikul sildil ja viidal;
3) elukoha- või asukohaandmetes;
4) andmekogudes.

(2) Kohanime lahkukirjutatud liigisõna lubatud lühendid on:
j = jõgi
jv = järv
kr = kraav
l = laht
m = mägi
mnt = maantee
n = neem
pkr = peakraav
pl = plats
ps = poolsaar
pst = puiestee
s = saar
t = talu
tk = tiik
tn = tänav
vh = veehoidla
vk = väljak

§ 2. Kohanime liigisõna ärajätmine

(1) Asulanime lahkukirjutatud liigisõna «linn», «alev», «alevik» või «küla» võib ära jätta:
1) asula nimesildil;
2) geograafilisel kaardil.

(2) Kui asula (linn, alev) on samaaegselt ka haldusüksus, siis haldusüksuse nimesildil liigisõna ära jätta ei tohi.

(3) Tänavanime liigisõna «tänav» võib ära jätta:
1) tänava nimesildil;
2) geograafilisel kaardil;
3) elukoha- või asukohaandmetes.

(4) Geograafilisel kaardil võib lisaks lõikes 3 märgitule kohanime liigisõna ära jätta ka muude nimeobjektide puhul tingimusel, et nimeobjektide tähistamise süsteem (nime kirjakuju, tingmärgid vmt) võimaldab ühemõtteliselt liigisõna lisada.

§ 3. Kohanime muude osade lühendamine

(1) Isikunimeliste kohanimede puhul võib lühendada eesnime, kasutades initsiaale:
1) geograafilisel kaardil;
2) elukoha- või asukohaandmetes.

(2) Eesnime täielik ärajätmine ametlikus kohanimes ei ole lubatud.

(3) Kohanime hargtäiendit võib vajaduse korral lühendada:
1) geograafilisel kaardil;
2) elukoha- või asukohaandmetes.

(4) Hargtäiendi lubatud lühendid on:
S = Suur-(Suure)
U = Uus-(Uue)
Vk = Väike-
Vn = Vana-

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json