Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 "Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 89, 1404

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 "Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine" muutmine

Vastu võetud 25.06.2004 nr 47

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) § 67 lõike 4 punkti 4, § 69 ja § 691 ning «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) § 76 alusel.

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2002, 31, 450; 55, 800; 2003, 6, 52) 1. peatükki täiendatakse §-ga 2 1 järgmises sõnastuses:

Ǥ 21. Isikukoodi avaldamine

Registrikeskus võib isikukoodi keskandmebaasi kasutajatele avalikustada:
1) «Äriseadustiku» § 691 alusel kättesaadavaks tehtud ärikeelu andmetes;
2) oma koduleheküljel avaldatud registrikohtu lahendis ja hoiatuses, kui see puudutab registrikaardile kantud isikut;
3) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.»

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json