Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Vihula valla ja Võsu valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 52, 564

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Vihula valla ja Võsu valla osas

Vastu võetud 08.06.1999 nr 180

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Vihula valla ja senise Võsu valla baasil uus omavalitsusüksus Vihula vald.

2. Kehtestada moodustatava Vihula valla piiriks senise Vihula valla piir, välja arvatud senise Vihula valla ja senise Võsu valla vaheline piirilõik.

3. Määrata Võsu aleviku ja Käsmu küla lahkmejooned vastavalt rahvaloenduskaardile kantud muudatusele.

4. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Lääne-Viru maakonna valdade loetelust välja nimi «Võsu».

5. Teha Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» Lääne-Viru maakonna osas järgmised muudatused:

1) jätta nimistust välja Võsu vald, Võsu alevik ja Käsmu küla;

2) täiendada Vihula valla nimistut enne sõna «Külad» sõnadega:

«Alevikud

Võsu»

ja külade loetelu pärast sõna «Kosta» sõnaga:

«Käsmu».

6. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2--5 jõustuvad Vihula Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json