Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Karksi-Nuia linna ja Karksi valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 52, 568

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Karksi-Nuia linna ja Karksi valla osas

Vastu võetud 08.06.1999 nr 184

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 7 1 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Karksi-Nuia linna ja senise Karksi valla baasil uus omavalitsusüksus Karksi vald.

2. Kehtestada moodustatava Karksi valla piiriks senise Karksi valla piir.

3. Kehtestada Karksi-Nuia kui asula liigiks vallasisene linn.

4. Määrata Karksi-Nuia vallasisese linna lahkmejooneks rahvaloenduskaardile kantud senine Karksi-Nuia linna piir.

5. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Viljandi maakonna linnade loetelust välja nimi «Karksi-Nuia».

6. Täiendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» Viljandi maakonna osas Karksi valla nimistut enne sõna «Külad» sõnadega: «Vallasisesed linnad Karksi-Nuia».

7. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2--6 jõustuvad Karksi Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json