Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kaarma valla ja Kuressaare valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 53, 579

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Kaarma valla ja Kuressaare valla osas

Vastu võetud 15.06.1999 nr 195

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 71 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Kaarma valla ja senise Kuressaare valla baasil uus omavalitsusüksus Kaarma vald.

2. Kehtestada moodustatava Kaarma valla piiriks senise Kaarma valla ja senise Kuressaare valla piir, välja arvatud nimetatud valdade vaheline piirilõik.

3. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Saare maakonna valdade loetelust välja nimi «Kuressaare».

4. Teha Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522; 52, 564 ja 568) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus» Saare maakonna osas järgmised muudatused:

1) jätta nimistust välja Kuressaare vald;

2) täiendada Kaarma valla nimistut senise Kuressaare valla alevike ja küladega.

5. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2-4 jõustuvad Kaarma Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json