Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse § 20 lõike 2 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 54, 582

Välismaalaste seaduse § 20 lõike 2 muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. juuni 1999. a otsusega nr 597

§ 1. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548) § 20 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «, tal on seaduses sätestatud tingimustel hääleõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel samadel alustel Eestis alalise elamisloaga viibiva välismaalasega».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json