Teksti suurus:

Eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 53, 370

Eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seadus

Vastu võetud 15.06.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2004. a otsusega nr 664

Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 2000, 99, 638; 2001, 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 88, 594) § 22 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Käesoleva seaduse § 9 1. lõikes nimetatud eluruumid ei ole 2004. aasta 1. augustist erastamise objektiks. Nimetatud eluruumidele ei kohaldata käesolevast seadusest tulenevaid erisusi ning neid võivad riigivara valitsejad võõrandada riigi vara võõrandamist sätestavas korras ja kohalikud omavalitsused volikogu kehtestatud korras.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json