KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ERAÕIGUSVõlaõigusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT II 2004, 25, 103

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  29.06.2004 otsus nr 670

  Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus

  Vastu võetud 17.06.2004

  (õ) 11.10.2005

  § 1.    Ühineda juurdelisatud 1992. aasta 27. novembril Londonis koostatud protokolliga naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise kohta ning lugeda seega Eesti Vabariik ühinenuks naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi1992. aasta vastutuse konventsioon) vastavalt protokolli artikli 11 punktile 2.

  § 2.    Ühineda juurdelisatud 1992. aasta 27. novembril Londonis koostatud protokolliga naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise kohta ning lugeda seega Eesti Vabariik ühinenuks naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsiooniga (edaspidi1992. aasta fondi konventsioon) vastavalt protokolli artikli 27 punktile 2.

  § 3.    Veeteede Amet väljastab laevale 1992. aasta vastutuse konventsiooni nõuetele vastava kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise, nagu pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi olemasolu tõendava tunnistuse (edaspidi tunnistus ), kui laevaomanik esitab kindlustuslepingu, pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi, mis vastab 1992. aasta vastutuse konventsiooni nõuetele ning võimaldab hüvitada naftareostusest põhjustatud kahju 1992. aasta vastutuse konventsiooni artikli V lõikega 1 sätestatud piirmäära ulatuses.

  § 4.    Keskkonnaministeerium esitab 1992. aasta fondi konventsiooni artiklis 15 nimetatud andmed rahvusvahelisele naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise fondile.

  § 5.    Keskkonnainspektsioon teostab järelevalvet naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise fondi kontributsiooni maksvate isikute üle.

  § 6.    Veeteede Amet kontrollib nõuetekohase tunnistuse olemasolu sadamasse saabuvatel ja sadamast lahkuvatel laevadel ning territoriaalmeres asuvatesse terminalidesse saabuvatel ja nendest lahkuvatel laevadel.

  Riigikogu esimees Ene ERGMA


  Õiend  “Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse” metaandmetes olevas pealkirjas oli sõna “protokollidega” asemel sõna “protokolliga”.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json