Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine» täiendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 64, 643

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine» täiendamine

Vastu võetud 09.08.1999 nr 236

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Täiendada Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522; 52, 564; 52, 568; 53, 579; 57, 606) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut», lisades Harju maakonna linnade loetelusse sõna «Saue» ette sõna «Paldiski».

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json