Teksti suurus:

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 93, 1447

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 01.07.2004 nr 162

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 35 lõike 7 alusel.

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele, nende teabe ja märgistusega varustamisele ning vastavuse tõendamisele esitatakse järgmised nõuded:

1) väikelaev, osaliselt valmis väikelaev ja väikelaeva komponendid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. juuni 1994. a direktiivis 94/25/EÜ «Seaduste, määruste ja rakendussätete ühtlustamise kohta liikmesriikides seoses väikelaevadega» (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15), muudetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. juuni 2003. a direktiiviga 2003/44/EÜ «Seaduste, määruste ja rakendussätete ühtlustamise kohta liikmesriikides seoses väikelaevadega» (EÜT L 214, 26.08.2003, lk 18), esitatud ohutus- ja kvaliteedinõuetele;

2) väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentide ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavust tuleb tõendada punktis 1 viidatud õigusakti kohaselt;

3) väikelaev, osaliselt valmis väikelaev ja väikelaeva komponendid tuleb varustada teabe ja märgistusega vastavalt punktis 1 viidatud õigusaktis esitatud nõuetele.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE


1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. juuni 1994. a direktiiv 94/25/EÜ «Seaduste, määruste ja rakendussätete ühtlustamise kohta liikmesriikides seoses väikelaevadega» (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15), muudetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. juuni 2003. a direktiiviga 2003/44/EÜ «Seaduste, määruste ja rakendussätete ühtlustamise kohta liikmesriikides seoses väikelaevadega» (EÜT L 214, 26.08.2003, lk 18).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json