Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 71, 686

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.09.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 24. septembri 1999. a otsusega nr  633

§ 1. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548) § 12 1999. aasta 1. oktoobril jõustuvas tekstis tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) lõikes 6 asendatakse sõnad «võidakse käsitleda» sõnaga «käsitletakse»;

2) lõiget 9 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) isik on võtnud kohustuse Eesti Vabariigist lahkuda, saanud rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna välismaal või saanud Eesti Vabariigilt lahkumiseks toetust.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. oktoobril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json