Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:RT I 1999, 71, 691

Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra kinnitamine

Vastu võetud 22.09.1999 nr 277

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 26 lõike 8 punkti 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimused ja kord» (juurde lisatud).

Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1999. a
määrusega nr 277


KAITSELIIDU TEGEVLIIKME ELUKOHAS KAITSELIIDU JA ISIKLIKE RELVADE NING LASKEMOONA HOIDMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Kaitseliidu tegevliikme (kaitseliitlase) elukohas hoitakse relvi ja laskemoona tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja ohutuse ümbrusele ning välistavad neile kõrvaliste isikute juurdepääsu.

2. Kaitseliitlasele antakse Kaitseliidu relvad hoidmiseks Kaitseliidu ülema, Kaitseliidu Peastaabi ülema või maleva pealiku vastavasisulise käskkirja alusel.

3. Relvade ja laskemoona elukohas hoidmiseks peab kaitseliitlane:
1) omama Kaitseliidu liikmekaarti;
2) Kaitseliidu relvade ja laskemoona puhul olema sõlminud nende kohta materiaalse vastutuse lepingu.

4. Kaitseliitlane hoiab temale kuuluvaid või tema valduses olevaid tulirelvi oma elukohas raudkapis (relvakapis) tühjaks laetuna. Relvakapp peab olema valmistatud vähemalt 3 mm terasplekist ja sellel peab olema vähemalt üks tugev siselukk. Relvakapp peab olema kinnitatud jäigalt ehitise kandva seina, põranda või lae külge.

5. Relvi ja laskemoona hoitakse eraldi. Relvad ja laskemoon võivad olla ühes kapis, kuid eraldi lukustatavates laegastes.

6. Relvakapp ei ole nõutav ühe püstoli, revolvri, sileraudse vintpüssi või vintpüssi-karabiini hoidmiseks.

7. Käesoleva korra punktis 6 nimetatud juhul hoitakse relva ja selle laskemoona eraldi peidetult kohas, mis on kõrvalistele isikutele kättesaamatu. Vintpüssi-karabiini lukk peab olema eraldatud.

8. Automaattulirelva hoitakse relvakapis. Relva lukku hoitakse relvast eraldi.

Kaitseminister Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json