Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 94, 1468

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 475

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 36, 251; 37, 252; 45, 319) § 11 lõigete 1 ja 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252; 2003, 2, 11 ja 12; 81, 1191 ja 1192; 100, 1517; 133, 2173 ja 2174; 2004, 24, 376) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Kirjandusklassika Sihtasutus (registrikood 90006118) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 20. mai 2004. a otsusele nr 2061;
2) punktist 1 «Tallinn» Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon (registrikood 80086033) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 14. aprilli 2004. a otsusele nr 1259;
3) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Eesti Korvpalliklubide Assotsiatsioon (registrikood 80048624) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punktide 2 ja 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1275;
4) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Üksikvanema Pere (registrikood 80007849) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1277;
5) punktist 1 «Tallinn» Perevägivalla Ohvrikeskus (registrikood 80070322) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1276;
6) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti Kristlikud Sõdurikodud (registrikood 90006331) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1267;
7) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti Pimedate Raamatukogu (registrikood 90000802) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 9. detsembri 2003. a otsusele nr 4149;
8) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Erika Salumäe Fond (registrikood 90006638) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 14. mai 2004. a otsusele nr 1969;
9) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Arstide Liit (registrikood 80086530) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 14. aprilli 2004. a otsusele nr 1260;
10) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Kalevi Kergejõustikuklubi (registrikood 80080059) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1279;
11) punktist 1 «Tallinn» Vaimsete Puuetega Inimeste Toetuseks Loodud Sihtasutus «Noa Laev» (registrikood 90000162) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 18. mai 2004. a otsusele nr 2011;
12) punktist 2 «Harju maakond» Kolga Rahvaõpistu Selts (registrikood 80100247) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1278;
13) punktist 2 «Harju maakond» Maardu Õigeusuühing (registrikood 80089054) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Põhja Maksukeskuse 15. aprilli 2004. a otsusele nr 1268;
14) punktist 14 «Tartu maakond» Laagerkoolituse Ühing (registrikood 80030268) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 3 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna Maksukeskuse 16. aprilli 2004. a otsusele nr 8-11/197;
15) punktist 14 «Tartu maakond» Paranduskodu «Laeva Sild» – Kristliku Heategevuse ja Hoolekande Ühendus (registrikood 80109863) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 5 alusel vastavalt Maksu- ja Tolliameti Lõuna Maksukeskuse 16. aprilli 2004. a otsusele nr 8-11/198.

2. Maksu- ja Tolliametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingule ja sihtasutusele.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. juulist 2004. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329) sätestatud korras.

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json