Teksti suurus:

Kohanimenõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 94, 1471

Kohanimenõukogu moodustamine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 478

«Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 20 alusel:

1. Moodustada regionaalministri valitsemisalas kohanimenõukogu.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi nõunik Tiit Sepp ja liikmeteks:

Katrin Alliksaar siseministri nõunik
Raivo Aunap Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli kartograafia lektor
Lui Hubel ASi Eesti Kaardikeskus projektijuht
Jüri Jagomägi Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli teadur (tööleping katkestatud), ASi Regio geoekspert
Ants Kraut Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal
Jaak Maandi Siseministeeriumi planeeringute osakonna peaspetsialist
Kiira Mõisja Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja, geodeesia ja kartograafia osakonna juhataja asetäitja
Peeter Päll Eesti Keele Instituudi grammatikasektori juhataja
Elvi Sepp Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik
Uudo Timm Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja
Sirje Tobreluts Laheda vallavanem, Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige
Ilmar Tomusk Keeleinspektsiooni peadirektor
Priit Vene Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json