Teksti suurus:

Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 1999, 81, 741

Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine

Vastu võetud 26.10.1999 nr 321

Keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 54, 583) paragrahvi 11 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Riikliku keskkonnaseire püsialad on:
1) Lääne-Eestis Vilsandi rahvuspark, mille territoorium on määratud Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määrusega nr 144 «Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 37, 745; 1999, 68, 668);
2) Põhja-Eestis Lahemaa rahvuspark, mille territoorium on määratud Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 109 «Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1997, 45, 728);
3) Kesk-Eestis Soomaa rahvuspark, mille territoorium on määratud Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a määrusega nr 244 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1995, 59, 1008; 1999, 69, 672);
4) Lõuna-Eestis Karula rahvuspark, mille territoorium on määratud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 1995. a määrusega nr 92 «Alam-Pedja looduskaitseala ja Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjade ning Karula rahvuspargi välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1995, 30, 381);
5) Ida-Eestis Saarejärve kompleksseireala, mis asub Jõgeva maakonnas Saare vallas ja mille nurgapunktide koordinaadid määratakse järgmiselt – idapikkus 25 o45´ ja põhjalaius 58o49´, idapikkus 25o 47´ ja põhjalaius 58o50´ ning idapikkus 26o 45´ ja põhjalaius 58o42´.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json