Teksti suurus:

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §-de 31 ja 32 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 84, 762

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §-de 31 ja 32 muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. novembri 1999. a otsusega nr 655

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses (RT I 1998, 98/99, 1575)  tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse poolt selleks volitatud kollegiaalne organ» sõnadega «siseminister, kuulanud ära tema poolt moodustatud nõuandva komisjoni seisukoha»;

2) paragrahvi 31 lõiked 2 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sissesõidukeelu kohaldamise otsustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

« (4) Sissesõidukeelu kohaldamise otsus vormistatakse kirjalikult motiveeritud haldusaktina.»;

3) paragrahvi 32 lõigetes 1, 2 ja 3 asendatakse sõnad «Sissesõidukeelu kohaldamise otsustanud kollegiaalne organ» sõnadega «Siseminister, kuulanud ära tema poolt moodustatud nõuandva komisjoni seisukoha,».

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json