Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 87, 791

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.11.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. novembri 1999. a otsusega nr 666

Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) riigi peaprokuröri;».

§ 2. Paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna «riigiprokurör» sõnadega «riigi peaprokurör».

§ 3. Paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõna «riigiprokuröri» sõnadega «riigi peaprokuröri».

§ 4. Paragrahvi 20 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja prokuröride».

Riigikogu esimees Toomas SAVI


/otsingu_soovitused.json