Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi kehtestamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 97, 1555

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi kehtestamine

Vastu võetud 07.07.2004 nr 131

«Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 454) §-le 4

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht):

Saare maakonnas

   
1 Vilsandi tuletorn (ehitusaasta 1809) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
2 Vilsandi tuletorni ülevaataja elamu (ehitusaasta 19. saj II pool) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
3 Vilsandi tuletorni teenijate elamu-vahimaja (ehitusaasta 19. saj II pool) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
4 Vilsandi tuletorni kivist saun (ehitusaasta 19. saj II pool) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
5 Vilsandi tuletorni kivist kelder (ehitusaasta 1893) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
6 Vilsandi tuletorni kivist kütteladu (ehitusaasta ca 1880) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
7 Vilsandi tuletorni puidust ait (ehitusaasta 19. saj II pool) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
8 Vilsandi tuletorni kivist kuur (ehitusaasta 19. saj II pool) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
9 Vilsandi tuletorni kivist generaatori tehniline hoone (ehitusaasta ca 1960) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
10 Vilsandi tuletorni juures asuv uus
kivist elamu (ehitusaasta ca 1960)
Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
11 Vilsandi merepäästejaama puidust paadikuur koos paadislipiga Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla
12 Vilsandi II tuletorni vundament (ehitusaasta ca 1810) Kihelkonna vald Vilsandi saar, Vilsandi küla

Nimetatud mälestiste kaitsevööndiks määrata ala vastavalt lisatud skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

13 Kuressaare Laurentiuse kirik Kuressaare linn Tallinna tn 13

Mälestise kaitsevööndiks määrata kinnistu nr 3625 (katastritunnus 34901:007:0301) piirid, katastriüksuse skeem asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Harju maakonnas

   
14 Tuuliku talu rehielamu Nissi vald Ellamaa küla
15 Tuuliku talu uus elamu Nissi vald Ellamaa küla
16 Tuuliku talu ait Nissi vald Ellamaa küla
17 Tuuliku talu saun Nissi vald Ellamaa küla
18 Tuuliku talu suveköök Nissi vald Ellamaa küla
19 Tuuliku talu sepikoda Nissi vald Ellamaa küla
20 Tuuliku talu küün Nissi vald Ellamaa küla
21 Tuuliku talu kartulikoopad (4 tükki) Nissi vald Ellamaa küla

Nimetatud mälestiste kaitsevööndiks määrata ala vastavalt lisatud skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Pärnu maakonnas

   
22 Elamu Pärnus Esplanaadi tn 6 Pärnu linn Esplanaadi tn 6

Mälestise kaitsevööndiks määrata kinnistu nr 15124 «Esplanaadi tn 6» (katastritunnus 62510:023:3030) piirid, katastriüksuse skeem asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Tartu maakonnas

   
23 Hoone koos terrassaiaga Tartus Jaama tn 10 Tartu linn Jaama tn 10

Mälestise kaitsevööndiks määrata 10 meetri laiune ala mälestise välispiirist arvates, skeem asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

2. Tunnistada kunstimälestiseks (järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, kataloogi number):

Järva maakonnas

 
1 Hauaplaat ladina ristiga Ambla vald Ambla kirik, Ambla alevik 85.(1.)
2 Hauaplaat ladina ristiga Kareda vald Järva-Peetri kirik, Peetri küla 87.(1.)

Lääne maakonnas

 
3 Hauaplaat kahe sarvega Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 50.(1.)
4 Hauaplaat inimfiguuriga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 51.(2.)
5 Hauaplaat labakinnastes inimfiguuriga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 52.(3.)
6 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 55.(6.)
7 Hauaplaat uuendatud ristiga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 58.(9.)
8 Hauaplaat rõngasristi ja sarvega Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 59.(10.)
9 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 60.(11.)
10 Hauaplaat ladina ristiga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 61.(12.)
11 Hauaplaat karika kujutisega, mille kupal malta rist Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 62.(13.)
12 Hauaplaadi fragment oda ja mõõgaga sõjamehega Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 63.(14.)
13 Hauaplaat ladina ristiga Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 64.(15.)
14 Hauaplaadi fragment Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 65.(16.)
15 Hauaplaadi fragment sõjamehe jalgadega Hanila vald Hanila kirik, Hanila küla 69.(20.)
16 Hauaplaat rõngasristiga Kullamaa vald Kullamaa kirikuaed, Kullamaa küla 78.(1.)
17 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Ridala vald Ridala kirik, Ridala küla 81.(2.)

Saare maakonnas

 
18 Hauaplaat rõngasristi ja maarjaroosiga Kaarma vald Kaarma kirik, Kirikuküla küla 1.(1.)
19 Hauaplaadi fragment ladina risti ja (kahe) svastikaga Kaarma vald Kaarma kirik, Kirikuküla küla 5.(5.)
20 Hauaplaadi fragment rõngasristi ja ruunimärgiga Kaarma vald Kaarma kirik, Kirikuküla küla 6.(6.)
21 Hauaplaat rõngasristiga Kaarma vald Kaarma kirikuaed, lapidaarium, Kirikuküla küla 2.(2.)
22 Hauaplaadi fragment (nurgatükk) kolme ristiga otsaküljel Kaarma vald Kaarma kirikuaed, lapidaarium, Kirikuküla küla 3.(3.)
23 Hauaplaadi fragment Kaarma vald Kaarma kirikuaed, lapidaarium, Kirikuküla küla 4.(4.)
24 Hauaplaat tekstifragmendiga Kihelkonna vald Kihelkonna kirik, Kihelkonna alevik 10.(1.)
25 Hauaplaat ristiga Leisi vald Karja kirikuaed, Linnaka küla 7.(1.)
26 Hauaplaadi fragment kahe ristiga Leisi vald Karja kirikuaed, Linnaka küla 8.(2.)
27 Hauaplaat nelja risti ja kahe sarvega Muhu vald Muhu kirik, Liiva küla 20.(10.)
28 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 22.(1.)
29 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 23.(2.)
30 Hauaplaat rõngasristiga Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 24.(3.)
31 Hauaplaadi fragment Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 25.(4.)
32 Hauaplaadi fragment Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 26.(5.)
33 Hauaplaadi fragment kaarrombidega Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 27.(6.)
34 Hauaplaat kaarrombidega Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 28.(7.)
35 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 29.(8.)
36 Hauaplaat rõngasristiga Pöide vald Pöide kirik, Pöide küla 30.(9.)
37 Hauaplaat rõngasristiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 32.(1.)
38 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 33.(2.)
39 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 34.(3.)
40 Hauaplaadi fragment (ülaosa) kaarrombiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 35.(4.)
41 Hauaplaadi fragment (ülaosa) rõngasristiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 36.(5.)
42 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 37.(6.)
43 Hauaplaadi fragment arvatava rõngasristiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 38.(7.)
44 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 39.(8.)
45 Hauaplaadi fragment kaarrombiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 40.(9.)
46 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 41.(10.)
47 Hauaplaadi fragment rõngasristiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 42.(11.)
48 Hauaplaadi fragment kaarrombiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 43.(12.)
49 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 45.(14.)
50 Hauaplaadi fragment kaarrombiga Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 46.(15.)
51 Hauaplaadi fragment Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 47.(16.)
52 Hauaplaadi fragment tüvesega Valjala vald Valjala kirik, Valjala alevik 48.(17)

Harju maakonnas

53 Vutlar koduse armulaua komplektile, Univer, 19. saj (kartong, nahk, metall, siid) Tallinna linn Rüütli 7/9, Rootsi-Mihkli kirik

3. Kehtestada kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Haapsalu raudteejaama kompleksi kuulunud hoonetele (järjekorranumber, kultuurimälestiste riikliku registri number, omavalitsusüksus, asukoht):

1 Haapsalu raudteejaama peahoone perroonidega 15396 Haapsalu linn Raudtee tn 2
2 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 1 15397 Haapsalu linn Raudteemaja 2
3 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 2 15398 Haapsalu linn Raudteemaja 3
4 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 3 15399 Haapsalu linn Raudteemaja 4
5 Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 4 15400 Haapsalu linn Raudtee tn 8
6 Haapsalu raudteejaama tööliste kelder 1 15401 Haapsalu linn Raudteemaja 3
7 Haapsalu raudteejaama tööliste kelder 2 15402 Haapsalu linn Raudteemaja 4
8 Haapsalu raudteejaama ambulants 15403 Haapsalu linn Raudtee tn 6
9 Haapsalu raudteejaama kaubaladu platvormiga 15404 Haapsalu linn Raudteejaama maa-ala
10 Haapsalu raudteejaama sepikoda 15405 Haapsalu linn Raudteejaama maa-ala
11 Haapsalu raudteejaama meistri elamu 1 15406 Haapsalu linn Raudteemaja 7
12 Haapsalu raudteejaama meistri kuur 15407 Haapsalu linn Raudteemaja 7
13 Haapsalu raudteejaama meistri käimla 15408 Haapsalu linn Raudteemaja 7
14 Haapsalu raudteejaama meistri loomalaut 1 15409 Haapsalu linn Raudteemaja 7
15 Haapsalu raudteejaama meistri pesuköök 15410 Haapsalu linn Raudteemaja 7
16 Haapsalu raudteejaama meistri kelder 15411 Haapsalu linn Raudteemaja 7
17 Haapsalu raudteejaama meistri elamu 2 15412 Haapsalu linn Raudteemaja 8
18 Haapsalu raudteejaama meistri loomalaut 2 15413 Haapsalu linn Raudteemaja 8
19 Haapsalu raudteejaama depoo 15414 Haapsalu linn Raudteejaama maa-ala
20 Haapsalu raudteejaama veetorn 15415 Haapsalu linn Raudteejaama maa-ala
21 Haapsalu raudteejaama veduripööraja 15416 Haapsalu linn Raudteejaama maa-ala
22 Haapsalu raudteejaamavahi elamu 15417 Haapsalu linn Kiltsi tee 2b
23 Haapsalu raudteejaamavahi kuur 15418 Haapsalu linn Kiltsi tee 2b
24 Haapsalu raudteejaamavahi elamu kõrvalhoone 15419 Haapsalu linn Kiltsi tee 2a

Kaitsevööndiks määrata ala vastavalt lisatud skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

4. Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Toolse linnuse varemetele (kultuurimälestiste riikliku registri nr 15951, Vihula vald, Toolse küla). Kaitsevööndiks määrata ala vastavalt lisatud skeemile, mis asub Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

5. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329) sätestatud korras.

Minister Urmas PAET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json