Teksti suurus:

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 96, 1503

Ohtlike taimekahjustajate nimekiri1

Vastu võetud 07.07.2004 nr 116

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 4 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ohtlike taimekahjustajate nimekiri.

§ 2. Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

Ohtlikud taimekahjustajad, mille ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine ja siin levitamine on keelatud, on nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas I ning kui need ohtlikud taimekahjustajad esinevad taimedel või taimsetel saadustel või muudel objektidel, on need nimetatud lisas II.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2004. a.

1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2004/31/EÜ (EÜT L 085, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (EÜT L 127, 29.04.2004, lk 97–103).

Minister Ester TUIKSOO

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json