Teksti suurus:

Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 96, 1505

Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil1

Vastu võetud 07.07.2004 nr 118

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil.

§ 2. Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil

Taim, taimne saadus või muu objekt peab tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil vastama Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) lisas IV taime, taimse saaduse ja muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta esitatud nõuetele.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2004. a.

1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2004/31/EÜ (EÜT L 085, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (EÜT L 127, 29.04.2004, lk 97–103).

Minister Ester TUIKSOO

Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

/otsingu_soovitused.json