Teksti suurus:

Teeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 93, 831

Teeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.11.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. detsembri 1999. a otsusega nr 679

Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 16 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kütuseaktsiis käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud ulatuses ja korras;».

§ 2. Paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 45. Seaduse rakendamine

Käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud teehoiu rahastamise korda rakendatakse alates 2001. aasta 1. jaanuarist, kusjuures kütuseaktsiisist suunatakse teehoiu rahastamiseks:
alates 2001. aasta 1. jaanuarist 55 protsenti;
alates 2002. aasta 1. jaanuarist 65 protsenti;
alates 2003. aasta 1. jaanuarist 75 protsenti.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json