Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Meenikunno, Meelva ja Mustoja maastikukaitsealadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2006
Avaldamismärge:RT I 1999, 94, 836

Maamaksu korrigeerimine Meenikunno, Meelva ja Mustoja maastikukaitsealadel

Vastu võetud 08.12.1999 nr 375

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Meenikunno maastikukaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);
2) Meenikunno maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);
3) Meelva maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);
4) Mustoja maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrusega nr 375

MEENIKUNNO MAASTIKUKAITSEALA SIHTKAITSEVÖÖNDID, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 25% MAAMAKSUMÄÄRAST

Jrk nr Ala Pindala (ha)
  Orava vald
1. Nohipalu sihtkaitsevöönd 51,5
  Veriora vald
2. Nohipalu sihtkaitsevöönd 147
3. Meenikunno sihtkaitsevöönd 1186
4. Vinso sihtkaitsevöönd 99,6

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrusega nr 375

MEENIKUNNO MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

Ala Pindala (ha)
Veriora vald
Meenikunno piiranguvöönd 1168

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrusega nr 375

MEELVA MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

Ala Pindala (ha)
Räpina vald
Saareküla piiranguvöönd 149,3

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrusega nr 375

MUSTOJA MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

Ala Pindala (ha)
Värska vald
Mustoja piiranguvöönd 2391

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json