Teksti suurus:

Prokuratuuriseaduse §-de 23, 59 1 ja § 67 lõike 2 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 839

Prokuratuuriseaduse §-de 23, 591 ja § 67 lõike 2 muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 688

Prokuratuuriseaduses (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812; 1999, 18, 303) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvist 23 jäetakse välja sõnad «või üliõpilasest praktikanti».

§ 2. Paragrahvi 591 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Käesoleva seaduse § 27 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse alates 2001. aasta 1. juulist.»

§ 3. Paragrahvi 67 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 51 lõige 2 jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril. Kuni 2000. aasta 31. detsembrini on maa- ja linnaprokuratuuride prokuröride üldarv 147.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json