Teksti suurus:

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 95, 842

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 691

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadust (RT I 1994, 51, 859; 1996, 36, 738) täiendatakse §-ga 8 järgmises sõnastuses:

« § 8. Rakendussätted

(1) Käesoleva seaduse § 4 2. lõike alusel võib vara tagastamisnõudeid esitada 2000. aasta 1. märtsini.

(2) Tähtaegselt vara tagastamisnõude esitanud isikule kompenseeritakse tagasitaotletud maa ja mets maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) sätestatud alustel ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, arvestades Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17 5. lõikes sätestatud kitsendusi.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json