Teksti suurus:

Halduskohtumenetluse seadustiku § 98 lõike 3 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 846

Halduskohtumenetluse seadustiku § 98 lõike 3 muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.1999

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 1999. a otsusega nr 701

§ 1. Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425) § 98 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kohtuotsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määrab kohus süüdiolevale protsessiosalisele rahatrahvi kuni 100 000 krooni.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json