Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealadel ning Teringi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2006
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 852

Maamaksu korrigeerimine Parika ja Kurimetsa looduskaitsealadel ning Teringi maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.12.1999 nr 382

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Parika looduskaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);
2) Teringi maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);
3) Kurimetsa looduskaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 382

PARIKA LOODUSKAITSEALA SIHTKAITSEVÖÖNDID, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 25% MAAMAKSUMÄÄRAST

Jrk nr Ala Pindala (ha)

Kõo vald

1. Särgla sihtkaitsevöönd 186,1

Olustvere vald

2. Parika sihtkaitsevöönd 1730

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 382

TERINGI MAASTIKUKAITSEALA SIHTKAITSEVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 25% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Karksi vald

Teringi sihtkaitsevöönd

237,3

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 382

KURIMETSA LOODUSKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Karksi vald

Teringi piiranguvöönd

237,3

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json