Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Viieristi looduskaitsealal, Panga, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 1999, 96, 853

Maamaksu korrigeerimine Viieristi looduskaitsealal, Panga, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealadel

Vastu võetud 15.12.1999 nr 383

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Viieristi looduskaitseala sihtkaitsevööndid, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);
2) Panga maastikukaitseala sihtkaitsevöönd, millelt makstakse maamaksu 25% maamaksumäärast (juurde lisatud);
3) Viieristi looduskaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);
4) Panga maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);
5) Üügu maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud);
6) Ohessaare maastikukaitseala piiranguvöönd, millelt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

VIIERISTI LOODUSKAITSEALA SIHTKAITSEVÖÖNDID, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 25% MAAMAKSUMÄÄRAST

Jrk nr Ala Pindala (ha)

Salme vald

1. Valdesheimi sihtkaitsevöönd 55,1

Torgu vald

2. Valdesheimi sihtkaitsevöönd 76,7
3. Kaavi sihtkaitsevöönd 27,2

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

PANGA MAASTIKUKAITSEALA SIHTKAITSEVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 25% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Mustjala vald

Panga sihtkaitsevöönd

13,0

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

VIIERISTI LOODUSKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Torgu vald

Koltsi piiranguvöönd

65,9

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

PANGA MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Mustjala vald

Panga piiranguvöönd

13,4

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

ÜÜGU MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Muhu vald

Üügu piiranguvöönd

9,6

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrusega nr 383

OHESSAARE MAASTIKUKAITSEALA PIIRANGUVÖÖND, MILLELT MAKSTAKSE MAAMAKSU 50% MAAMAKSUMÄÄRAST

  Ala Pindala (ha)

Torgu vald

Ohessaare piiranguvöönd

5,6

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

/otsingu_soovitused.json