Teksti suurus:

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 97, 1532

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 "Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord" muutmine

Vastu võetud 08.07.2004 nr 122

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357; 102, 600; 2004, 30, 208; 36, 251; 37, 252) § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord» (RTL 2002, 121, 1762; 2003, 7, 58) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 3 lõike 5 punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) bilansiline maht 3 125 000 eurot;»;

2) määruse § 5 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Osamakse aruande Inspektsioonile esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu 20. päev.»;

3) määruse § 5 lõige 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhul kui kuu 20. päev või kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, esitatakse ja edastatakse osamakse aruanne puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.»

§ 2. Määrust rakendatakse osamakse aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. juulil 2004. a või hiljem.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json