Teksti suurus:

Loa andmine lepingu muutmiseks ja Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a korralduse nr 620-k "Loa andmine lepingu sõlmimiseks" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 98, 1571

Loa andmine lepingu muutmiseks ja Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a korralduse nr 620-k "Loa andmine lepingu sõlmimiseks" muutmine

Vastu võetud 08.07.2004 nr 529

«Riigieelarve seaduse» (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148; 88, 588; 2004, 22, 148) § 31 lõike 2 alusel:

1. Lubada Politseiametil Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a korralduse nr 620-k «Loa andmine lepingu sõlmimiseks» (RTL 2003, 107, 1666) alusel sõlmitud üürilepingu lisana sõlmida 20 aastaks üürileping kogupinnale 2000 m2 aadressil Tallinn, Pärnu mnt 139 järgmistel tingimustel:
1) ajavahemikul 1. juulist 2004. a kuni 31. detsembrini 2008. a on üür ühe ruutmeetri eest 150 krooni kuus;
2) üürilepingus võib jätta õiguse muuta alates 1. jaanuarist 2009. a üüri suurust üks kord aastas vastavalt Statistikaameti poolt avaldatud riikliku tarbijahinnaindeksi muutumisele, kuid mitte rohkem kui 3% aastas.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a korralduses nr 620-k «Loa andmine lepingu sõlmimiseks» järgmised muudatused:
1) asendada preambulis sõnad «Pärnu mnt 137» sõnadega «Pärnu mnt 139»;
2) asendada alapunktis 2 sõnad «1. jaanuarini 2008. a» sõnadega «31. detsembrini 2008. a».

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json