Teksti suurus:

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni lisaprotokoll [Pimestavate laserrelvade protokoll]

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2000
Avaldamismärge:RT II 2000, 8, 44

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni lisaprotokoll [Pimestavate laserrelvade protokoll]

Vastu võetud 13.10.1995

Konventsiooni ja selle lisaprotokollidega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioon


Artikkel 1
LISAPROTOKOLL

Järgmine protokoll lisatakse ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioonile (konventsioon) IV protokollina:

Protokoll pimestavate laserrelvade kohta
(IV protokoll)

Artikkel 1

Keelatud on kasutada laserrelva, mille ainukeseks või vähemalt üheks ülesandeks on põhjustada kaitsmata silma või nägemisteravust korrigeeriva vahendiga kaitstud silma jäävat pimestumist. Osalisriigid ei anna selliseid relvi üle ühelegi riigile ega mitteriiklikule organisatsioonile.

Artikkel 2

Lasersüsteemide kasutamise korral rakendavad osalisriigid kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid, et ära hoida kaitsmata silmade juhuslikku pimestumist. Selliste ettevaatusabinõude hulka kuuluvad osalisriikide sõjajõudude treeningud ja muud praktilised meetmed.

Artikkel 3

Protokolli keeld ei kehti optilise varustuse vastu kasutatavate ja muu lasersüsteemide seaduslikust kasutamisest tingitud juhusliku või sellega kaasneva pimestamise kohta.

Artikkel 4

Protokolli mõistes tähendab «jääv pimestumine» pöördumatut nägemiskaotust, mis põhjustab tõsise lõpliku invaliidistumise. Tõsine invaliidistumine on mõlema silma vähem kui 20/200-snelliline nägemisteravus.


Artikkel 2
JÕUSTUMINE

Protokoll jõustub vastavalt konventsiooni artikli 5 lõigetele 3 ja 4.

 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS
ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED
TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS

Adopted at Vienna on 13 October 1995


Article 1:
ADDITIONAL PROTOCOL

The following protocol shall be annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (“the Convention”) as Protocol IV:

“Protocol on Blinding Laser Weapons
(Protocol IV)

Article 1

It is prohibited to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

Article 2

In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

Article 3

Blinding as an incidental or collateral effect of the legitimate military employment of laser systems, including laser systems used against optical equipment, is not covered by the prohibition of this Protocol.

Article 4

For the purpose of this Protocol “permanent blindness” means irreversible and uncorrectable loss of vision which is seriously disabling with no prospect of recovery. Serious disability is equivalent to visual acuity of less than 20/200 Snellen measured using both eyes.”


Article 2:
ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force as provided in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of the Convention.

/otsingu_soovitused.json