Teksti suurus:

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 100, 1598

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras

Vastu võetud 14.07.2004 nr 93

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Sekkumistasemed kiireloomuliste kaitsemeetmete rakendamiseks

Kiireloomulisi kaitsemeetmeid rakendatakse kiirgusdoosi ärahoidmiseks järgmiselt:
1) sekkumistasemel 10 mSv rakendatakse kaitsemeetmena varjumist, s.o inimeste püsimist ehitises kuni 2 päeva eesmärgiga nõrgendada radioaktiivsest pilvest või maapinnale sadenenud radioaktiivsest ainest põhjustatud kiiritust;
2) sekkumistasemel 50 mSv rakendatakse kaitsemeetmena evakueerimist, s.o inimeste kiiret eemaldamist kuni 1 nädalaks kiirgusohtlikust piirkonnast;
3) sekkumistasemel 10 mGy lastel, 100 mGy täiskasvanutel ja 1 Gy üle 50-aastastel rakendatakse kaitsemeetmena joodiprofülaktikat, s.o kilpnäärme küllastamist stabiilse joodiga eesmärgiga vältida kilpnäärmesse radioaktiivse joodi kogunemist.

§ 2. Sekkumistasemed pikaajaliste kaitsemeetmete rakendamiseks

Pikaajalisi kaitsemeetmeid rakendatakse kiirgusdoosi ärahoidmiseks järgmiselt:
1) ümberpaigutamist, s.o inimeste radioaktiivselt saastunud maa-alalt ära viimist kuni üheks aastaks, rakendatakse juhul, kui eemaloleku esimese kuu jooksul välditakse rohkem kui 30 mSv efektiivdoos;
2) punktis 1 nimetatud kaitsemeetme rakendamine lõpetatakse, kui tagasipöördumisele järgneva 30 päeva jooksul saadav efektiivdoos ei ületa 10 mSv eeldusel, et elu jooksul on iga elaniku efektiivdoos väiksem kui 1 Sv;
3) ümberasustamist, s.o elanike alalist ümberpaigutamist, rakendatakse juhul, kui elaniku efektiivdoos elu jooksul on suurem kui 1 Sv.

§ 3. Tegutsemistasemed piirangute rakendamiseks toiduainete ja joogivee tarbimisel

(1) Toiduainete ja joogivee tarbimisel rakendatakse piiranguid vastavalt selle määruse lisas toodud tegutsemistasemetele.

(2) Tegutsemistasemete kohaldamisel kuivatatud ja kontsentreeritud toiduainetele enne nende toidu valmistamiseks kasutamist võib tegutsemistasemeid suurendada sõltuvalt kiirgushädaolukorra tingimustest.

(3) Tegutsemistasemeid toiduainetele, mida tarbitakse väikestes kogustes (nt maitseained) ja mille tarbimine ei suurenda oluliselt elanike kiiritust, võib sõltuvalt kiirgushädaolukorra tingimustest suurendada kuni 10 korda.

§ 4. Hädaolukorrakiirituse piirmäär

(1) Hädaolukorrakiirituse aastane efektiivdoos sekkumistegevuses osalevale vabatahtlikule on 100 mSv.

(2) Lõikes 1 nimetatud piirmäära võib erandkorras ületada juhtudel, mis on seotud otseselt inimelu päästmisega või tegevusega, mis hoiab ära potentsiaalsed inimkaotused.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 14. juuli 2004. a määruse nr 93 «Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras»
lisa

TEGUTSEMISTASEMED PIIRANGUTE RAKENDAMISEKS TOIDUAINETE JA JOOGIVEE TARBIMISEL

Tegutsemistasemed (kBq/kg)

 Radionukliid Põhitoit Piim, lastetoit, joogivesi
134Cs, 137Cs, 103Ru, 106 Ru, 89Sr  
134Cs, 137Cs, 103Ru, 106 Ru, 89Sr, 131I  
90Sr   0,1   0,1
131I     0,1
241Am, 238Pu, 239Pu, 240 Pu, 242Pu 0,01 0,001

/otsingu_soovitused.json