Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2017
Avaldamismärge:RTL 2004, 101, 1631

Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine

Vastu võetud 15.07.2004 nr 125

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2004, 37, 252) § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.   Loosimise korra kohaldamine

  (1) Kohustuslik pensionifond (edaspidi pensionifond) loositakse isikule, kes on sündinud 1. jaanuaril 1983. aastal või hiljem ning kelle valikuavalduse kohta puuduvad Eesti väärtpaberite keskregistri pidajal (edaspidi registripidaja) kohustusliku kogumispensioni sissemakse laekumise ajal andmed.

  (2) Pensionifondi loosimiseks kasutatakse registripidajale Maksu- ja Tolliameti poolt kogumispensionide seaduse § 12 lõigete 2 ja 3 ning sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591) § 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatavat isikute nimekirja (edaspidi isikute nimekiri).

§ 2.   Loosimise korraldaja

  Pensionifondide loosimist käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isikule korraldab registripidaja.

§ 3.   Loositavad fondid

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isikule loositakse pensionifond «Investeerimisfondide seaduse» (RT I 2004, 36, 251) § 76 lõikes 1 nimetatud pensionifondide hulgast, mille tingimused on Finantsinspektsioonis registreeritud.

  (2) Loositavate pensionifondide hulka ei arvata pensionifondi, millesse sissemaksed või millest väljamaksed on peatatud. Registripidaja arvab pensionifondi loositavate pensionifondide hulgast välja Finantsinspektsiooni vastava teate alusel viivitamata pärast teate saamist.

§ 4.   Loosimise kord

  (1) Pensionifondi loosimiseks koostab registripidaja pensionifondide nimekirja reastades kõik käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud pensionifondid tähestikulises järjekorras vastavalt pensionifondide täisnimetustele.

  (2) Kui moodustatakse uus käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud kohustuslik pensionifond, lisab registripidaja selle pärast pensionifondi tingimuste registreerimist Finantsinspektsiooni poolt pensionifondide nimekirja vastavalt pensionifondi nimetuse asetusele tähestikulises järjestuses.

  (3) Pensionifondi loosimine toimub isikute nimekirja ja pensionifondide nimekirja ridade kokkuviimisega, kus isikute nimekirja iga rida, milles toodud isik vastab käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud tingimustele, viiakse kokku pensionifondide nimekirja reaga alustades mõlema nimekirja algusest.

  (4) Kui isikute nimekiri lõpeb ühel loosimisel enne pensionifondide nimekirja lõppemist, alustatakse järgmisel loosimisel isikute nimekirja ridade kokkuviimist pensionifondide nimekirja ridadega sellest pensionifondist, mis järgneb eelmisel loosimisel viimasena loositud pensionifondile.

  (5) Kui pensionifondide nimekiri lõpeb ühel loosimisel enne isikute nimekirja lõppemist, jätkatakse isikute nimekirja ridade kokkuviimist pensionifondide nimekirja ridadega pensionifondide nimekirja algusest.

§ 5.   Loosimise aeg

  Pensionifondi loosimine toimub esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul Maksu- ja Tolliameti poolt registripidajale kogumispensionide seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 ning sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 4 ja 41 ning § 11 lõikes 2 nimetatud summade ja andmete edastamisest arvates.

Taavi VESKIMÄGI
Minister

Tauno TATS
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json