HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordTerrorismi ja narkokuritegevuse tõkestamist käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

Riigid ja territooriumidIirimaa

Riigid ja territooriumidSuurbritannia

Teksti suurus:

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi koostöö kohta võitluses ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, rahvusvahelise terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu» eelnõu heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2001, 21, 114

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi koostöö kohta võitluses ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, rahvusvahelise terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu» eelnõu heakskiitmine

Vastu võetud 03.07.2001 nr 462

Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vaheline vastastikuse mõistmise memorandum koostöö kohta võitluses ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, rahvusvahelise terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) § 19 lõike 2 alusel:

1. Kiita heaks «Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi koostöö kohta võitluses ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse, illegaalse immigratsiooni, rahvusvahelise terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu» eelnõu.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2000. a korraldus nr 566-k ««Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi ebaseadusliku uimastiringluse, organiseeritud kuritegevuse ja illegaalse immigratsiooni ärahoidmiseks tehtava koostöö kohta» eelnõu heakskiitmine» (RT II 2000, 17, 106).

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json