Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Timmase looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 101, 1641

Maamaksu korrigeerimine Timmase looduskaitsealal

Vastu võetud 22.07.2004 nr 564

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71, 472; 88, 587, 589 ja 591) § 4 lõike 2 alusel ja arvestades metsa kaitse-eesmärki säilitada metsa bioloogiline mitmekesisus ja maastikuilme ning metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas asuval Timmase looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2005. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast sihtkaitsevööndilt, mille pindala Rõuge valla piires on 63,94 hektarit ja Võru valla piires 181,1 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast piiranguvööndilt, mille pindala Rõuge valla piires on 18,9 hektarit ja Võru valla piires 121,76 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json