Teksti suurus:

Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 60, 423

Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid1

Vastu võetud 22.07.2004 nr 254

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Loomses toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide piirnormid

Loomses toidutoormes ja toidus ei tohi lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületada Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis 86/363/EMÜ, millega kehtestatakse loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 221, 7.08.1986, lk 43–47), kehtestatud piirnorme.

§ 2. Taimses toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide piirnormid

(1) Taimses toidutoormes ja toidus ei tohi lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületada Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis 76/895/EMÜ, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormid (EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26–31), ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis 90/642/EMÜ, millega kehtestatakse teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71–79), kehtestatud piirnorme.

(2) Taimses toidutoormes ja toidus ei tohi lisas 1 loetletud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus, mille kohta ei ole kehtestatud Euroopa Liidu norme, ületada samas lisas toodud piirnorme.

(3) Teraviljas ei tohi lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületada Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivis 86/362/EMÜ, millega kehtestatakse teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 221, 7.08.1986, lk 37–42), kehtestatud piirnorme.

(4) Teraviljas ei tohi lisas 2 loetletud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus, mille kohta ei ole kehtestatud Euroopa Liidu norme, ületada samas lisas toodud piirnorme.

§ 3. Kuivatatud, muul viisil töödeldud või mitmest komponendist koosnevas toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide piirnormid

(1) Paragrahvides 1 ja 2 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka kuivatatud või muul viisil töödeldud toidutoorme ja toidu suhtes ning mitmest komponendist koosneva toidutoorme ja toidu suhtes.

(2) Kuivatatud või muul viisil töödeldud toidutoormes ja toidus ei tohi lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületada §-s 1 ning § 2 lõigetes 1 ja 3 nimetatud direktiivides või lisades 1 ja 2 kehtestatud piirnorme, võttes arvesse kuivatamisest põhjustatud kontsentreerumist või muul viisil töötlemisest põhjustatud kontsentreerumist või lahjenemist.

(3) Mitmest komponendist koosnevas toidutoormes ja toidus ei tohi lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide sisaldus ületada §-s 1 ning § 2 lõigetes 1 ja 3 nimetatud direktiivides või lisades 1 ja 2 kehtestatud piirnorme, võttes arvesse koostisosade suhtelist sisaldust.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määrus nr 159 «Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid1» (RT I 2003, 43, 296; 66, 452) tunnistatakse kehtetuks.

___________
1 EÜ Nõukogu direktiiv 76/895/EMÜ, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormid (EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26–31), muudetud direktiividega 80/428/EMÜ (EÜT L 102, 19.04.1980, lk 26), 81/36/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1981, lk 33–34), 82/528/EMÜ (EÜT L 234, 9.08.1982, lk 1–4), 88/298/EMÜ (EÜT L 126, 20.05.1988, lk 53–54), 89/186/EMÜ (EÜT L 66, 10.03.1989, lk 36), 93/58/EMÜ (EÜT L 211, 23.08.1993, lk 6–39), 96/32/EÜ (EÜT L 144, 18.06.1996, lk 12–34), 97/41/EÜ (EÜT L 184, 12.07.1997, lk 33–49), 2000/24/EÜ (EÜT L 107, 4.05.2000, lk 28–37), 2000/57/EÜ (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 76–77), 2000/82/EÜ (EÜT L 3, 6.01.2001, lk 18–26), 2002/66/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 47–53), 2002/71/EÜ (EÜT L 225, 22.08.2002, lk 21–28), 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1–19), 2003/60/EÜ (ELT L 155, 24.06.2003, lk 15–34), 2003/118/EÜ (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25–32); EÜ Nõukogu direktiiv 86/362/EMÜ, millega kehtestatakse teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 221, 7.08.1986, lk 37–42), muudetud direktiividega 88/298/EMÜ (EÜT L 126, 20.05.1988, lk 53–54), 93/57/EMÜ (EÜT L 211, 23.08.1993, lk 1–5), 94/29/EÜ (EÜT L 189, 23.07.1994, lk 67–69), 95/39/EÜ (EÜT L 197, 22.08.1995, lk 29–31), 96/33/EÜ (EÜT L 144, 18.06.1996, lk 35–38), 97/41/EÜ (EÜT L 184, 12.07.1997, lk 33–49), 97/71/EÜ (EÜT L 347, 18.12.1997, lk 42–44), 98/82/EÜ (EÜT L 290, 29.10.1998, lk 25–54), 99/65/EÜ (EÜT L 172, 8.07.1999, lk 40–41), 99/71/EÜ (EÜT L 194, 27.07.1999, lk 36–44), 2000/24/EÜ (EÜT L 107, 4.05.2000, lk 28–37), 2000/42/EÜ (EÜT L 158, 30.06.2000, lk 51–75), 2000/48/EÜ (EÜT L 197, 3.08.2000, lk 26–31), 2000/58/EÜ (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 78–83), 2000/81/EÜ (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 56–62), 2000/82/EÜ (EÜT L 3, 6.01.2001, lk 18–26), 2001/39/EÜ (EÜT L 148, 1.06.2001, lk 70–77), 2001/48/EÜ (EÜT L 180, 3.07.2001, lk 26–33), 2001/57/EÜ (EÜT L 208, 1.08.2001, lk 36–43), 2002/23/EÜ (EÜT L 64, 7.03.2002, lk 13–19), 2002/42/EÜ (EÜT L 134, 22.05.2002, lk 29–36), 2002/66/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 47–53), 2002/71/EÜ (EÜT L 225, 22.08.2002, lk 21–28), 2002/76/EÜ (EÜT L 240, 7.09.2002, lk 45–50), 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1–19), 2002/97/EÜ (EÜT L 343, 18.12.2002, lk 23–30), 2003/60/EÜ (ELT L 155, 24.06.2003, lk 15–34), 2003/62/EÜ (ELT L 154, 21.06.2003, lk 70–78), 2003/113/EÜ (ELT L 324, 11.12.2003, lk 24–35), 2003/118/EÜ (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25–32), 2004/2/EÜ (ELT L 14, 21.01.2004, lk 10–18), 2004/61/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 81–91); EÜ Nõukogu direktiiv 86/363/EMÜ, millega kehtestatakse loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 221, 7.08.1986, lk 43–47), muudetud direktiividega 93/57/EMÜ (EÜT L 211, 23.08.1993, lk 1–5), 94/29/EÜ (EÜT L 189, 23.07.1994, lk 67–69), 95/39/EÜ (EÜT L 197, 22.08.1995, lk 29–31), 96/33/EÜ (EÜT L 144, 18.06.1996, lk 35–38), 97/41/EÜ (EÜT L 184, 12.07.1997, lk 33–49), 97/71/EÜ (EÜT L 347, 18.12.1997, lk 42–44), 98/82/EÜ (EÜT L 290, 29.10.1998, lk 25–54), 99/71/EÜ (EÜT L 194, 27.07.1999, lk 36–44), 2000/24/EÜ (EÜT L 107, 4.05.2000, lk 28–37), 2000/42/EÜ (EÜT L 158, 30.06.2000, lk 51–75), 2000/58/EÜ (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 78–83), 2000/81/EÜ (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 56–62), 2000/82/EÜ (EÜT L 3, 6.01.2001, lk 18–26), 2001/39/EÜ (EÜT L 148, 1.06.2001, lk 70–77), 2001/57/EÜ (EÜT L 208, 1.08.2001, lk 36–43), 2002/23/EÜ (EÜT L 64, 7.03.2002, lk 13–19), 2002/42/EÜ (EÜT L 134, 22.05.2002, lk 29–36), 2002/66/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 47–53), 2002/71/EÜ (EÜT L 225, 22.08.2002, lk 21–28), 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1–19), 2002/97/EÜ (EÜT L 343, 18.12.2002, lk 23–30), 2003/60/EÜ (ELT L 155, 24.06.2003, lk 15–34), 2003/113/EÜ (ELT L 324, 11.12.2003, lk 24–35), 2003/118/EÜ (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25–32), 2004/2/EÜ (ELT L 14, 21.01.2004, lk 10–18), 2004/61/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 81–91); EÜ Nõukogu direktiiv 90/642/EMÜ, millega kehtestatakse teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormid (EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71–79), muudetud direktiividega 93/58/EMÜ (EÜT L 211, 23.08.1993, lk 6–39), 94/30/EÜ (EÜT L 189, 23.07.1994, lk 70–83), 95/38/EÜ (EÜT L 197, 22.08.1995, lk 14–28), 95/61/EÜ (EÜT L 292, 7.12.1995, lk 27–30), 96/32/EÜ (EÜT L 144, 18.06.1996, lk 12–34), 97/41/EÜ (EÜT L 184, 12.07.1997, lk 33–49), 97/71/EÜ (EÜT L 347, 18.12.1997, lk 42–44), 98/82/EÜ (EÜT L 290, 29.10.1998, lk 25–54), 99/65/EÜ (EÜT L 172, 8.07.1999, lk 40–41), 99/71/EÜ (EÜT L 194, 27.07.1999, lk 36–44), 2000/24/EÜ (EÜT L 107, 4.05.2000, lk 28–37), 2000/42/EÜ (EÜT L 158, 30.06.2000, lk 51–75), 2000/48/EÜ (EÜT L 197, 3.08.2000, lk 26–31), 2000/57/EÜ (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 76–77), 2000/58/EÜ (EÜT L 244, 29.09.2000, lk 78–83), 2000/81/EÜ (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 56–62), 2000/82/EÜ (EÜT L 3, 6.01.2001, lk 18–26), 2001/35/EÜ (EÜT L 136, 18.05.2001, lk 42–48), 2001/39/EÜ (EÜT L 148, 1.06.2001, lk 70–77), 2001/48/EÜ (EÜT L 180, 3.07.2001, lk 26–33), 2001/57/EÜ (EÜT L 208, 1.08.2001, lk 36–43), 2002/5/EÜ (EÜT L 34, 5.02.2002, lk 7–12), 2002/23/EÜ (EÜT L 64, 7.03.2002, lk 13–19), 2002/42/EÜ (EÜT L 134, 22.05.2002, lk 29–36), 2002/66/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 47–53), 2002/71/EÜ (EÜT L 225, 22.08.2002, lk 21–28), 2002/76/EÜ (EÜT L 240, 7.09.2002, lk 45–50), 2002/79/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 1–19), 2002/97/EÜ (EÜT L 343, 18.12.2002, lk 23–30), 2002/100/EÜ (EÜT L 2, 7.01.2003, lk 33–38), 2003/60/EÜ (ELT L 155, 24.06.2003, lk 15–34), 2003/62/EÜ (ELT L 154, 21.06.2003, lk 70–78), 2003/69/EÜ (ELT L 175, 15.07.2003, lk 37–44), 2003/113/EÜ (ELT L 324, 11.12.2003, lk 24–35), 2003/118/EÜ (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25–32), 2004/2/EÜ (ELT L 14, 21.01.2004, lk 10–18), 2004/59/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 30–38), 2004/61/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 81–91).

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määruse nr 254 «Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»
lisa 1

PUU- JA KÖÖGIVILJAS, MARJADES, ÕLISEEMNETES, TEES, HUMALAS JA VÜRTSIDES SELLISTE LUBATUD KEEMILISTE TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE LOETELU JA PIIRNORMID, MILLE KOHTA EI OLE KEHTESTATUD EUROOPA LIIDU NORME

Tabel 1. Puu- ja köögiviljas, marjades, õliseemnetes, tees, humalas ja vürtsides selliste lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide piirnormid, mille kohta ei ole kehtestatud Euroopa Liidu norme

Taimne toit1

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Butüülfluasifop Desmetriin Diafentiuroon Difenokonasool Diflubensuroon Dikamba
1 2 3 4 5 6 7
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid            
1.1. TSITRUSELISED         0,5 0,05
1.2. PÄHKLIPUU VILJAD (lüditud või lüdimata)           0,05
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD       0,1   0,05
1.4. LUUVILJALISED PUUVILJAD           0,05
Kirss 0,05          
Ploom 0,05          
1.5. MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD           0,05
1.5.1. Laua- ja veiniviinamari     0,1      
1.5.2. Maasikas (v.a metsmaasikas) 0,1            
1.5.3. Koguviljad            
Vaarikas 0,05          
1.6. MITMESUGUSED           0,05
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud            
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI           0,05
Söögipeet 0,1            
Porgand 0,03          
Juurseller 0,5            
2.2. SIBULKÖÖGIVILI           0,05
Sibul 0,1   0,05        
Varane sibul   0,05        
2.3. VILIKÖÖGIVILI           0,05
2.3.1. Maavitsalised            
Tomat     0,5      
2.3.2. Kõrvitsalised – söödava koorega            
Kurk     0,2      
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD           0,05
2.4.1. Õisik-ristõielised 0,02 0,05 0,2      
2.4.2. Pea-ristõielised 0,02 0,05 0,2      
2.5. LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED           0,05
2.5.1. Salat ja samalaadsed            
Aedsalat 0,01          
2.5.2. Rohelised taimed            
Lehtseller 0,01          
2.6. KAUNKÖÖGIVILI (värske)           0,05
Uba 1,0            
Hernes 0,1            
2.7. VARSKÖÖGIVILI           0,05
Porrulauk 0,05          
2.8. SEENED         0,1 0,05
3. Kaunviljad           0,05
4. Õliseemned           0,05
5. Kartul 0,05         0,05
6. Tee (must tee Camellia sinensis lehtedest)   0,1       0,1 0,05
7. Humal (kuivatatud), sh humalakäbid ja kontsentreerimata pulber            
8. Vürtsid 0,05 0,02     0,2 0,05

Taimne toit

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Etofumesaat Etüültrineksapak Fenmedifaan Fuberidasool Imidaklopriid Klopüraliid Kloridasoon
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid              
1.1. TSITRUSELISED       0,05      
1.2. PÄHKLIPUU VILJAD (lüditud või lüdimata)       0,05      
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD       0,05      
1.4. LUUVILJALISED PUUVILJAD       0,05      
1.5. MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD       0,05      
1.5.1. Maasikas (v.a metsmaasikas)     0,1        
1.6. MITMESUGUSED       0,05     0,5
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud              
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI       0,05      
Söögipeet 0,1     0,2     0,1   0,1
2.2. SIBULKÖÖGIVILI       0,05      
2.3. VILIKÖÖGIVILI       0,05      
2.3.1. Maavitsalised              
Tomat             0,1
2.3.2. Kõrvitsalised – söödava koorega              
Kurk             0,1
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD       0,05      
2.4.1. Õisik-ristõielised           0,05  
2.4.2. Pea-ristõielised           0,05  
2.5. LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED       0,05      
2.6. KAUNKÖÖGIVILI (värske)       0,05      
2.7. VARSKÖÖGIVILI       0,05      
2.8. SEENED       0,05      
3. Kaunviljad       0,05      
4. Õliseemned       0,05      
Rapsiseemned   1     0,05    
5. Kartul       0,05      
6. Tee (must tee Camellia sinensis lehtedest) 0,05     0,05      
7. Humal (kuivatatud), sh humalakäbid ja kontsentreerimata pulber              
8. Vürtsid 0,05            

Taimne toit

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Kvisalofop Lenatsiil MCPA Metaldehüüd Metkonasool Metamitroon Metasakloor
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid              
1.1. TSITRUSELISED       0,2     0,1
1.2. PÄHKLIPUU VILJAD (lüditud või lüdimata)             0,1
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD       0,5     0,1
1.4. LUUVILJALISED PUUVILJAD       0,5     0,1
1.5. MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD       0,5     0,1
1.5.1. Maasikas (v.a metsmaasikas)           0,1  
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud              
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI 0,4     0,2     0,1
Söögipeet   0,5         0,1  
Porgand 0,1            
2.2. SIBULKÖÖGIVILI 0,4     0,2     0,1
Sibul   0,05          
Varane sibul   0,05          
2.3. VILIKÖÖGIVILI 0,4     0,2     0,1
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD 0,4     0,2     0,1
2.4.1. Õisik-ristõielised   0,05          
2.4.2. Pea-ristõielised   0,05          
2.5. LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED 0,4     0,2     0,1
2.6. KAUNKÖÖGIVILI (värske) 0,4   0,05 0,2     0,1
2.7. VARSKÖÖGIVILI 0,4     0,2     0,1
2.8. SEENED             0,1
3. Kaunviljad 0,4       0,05   0,2 0,1
4. Õliseemned             0,1
Rapsiseemned         0,1    
5. Kartul 0,1   0,05 0,2     0,1
6. Tee (must tee Camellia sinensis lehtedest)   0,1           0,1
7. Humal (kuivatatud), sh humalakäbid ja kontsentreerimata pulber             0,1
8. Vürtsid   0,02         0,1

Taimne toit

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Metiraam Metribusiin Metüüldiklofop Metüültiofanaat Metüültribenuroon Oksadiksüül
1 2 3 4 5 6 7
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid            
1.1. TSITRUSELISED       2      
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD 0,8     0,5    
1.4. LUUVILJALISED PUUVILJAD 0,8          
1.5. MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD 1            
1.5.1. Laua- ja veiniviinamari 0,5     0,5    
1.6. MITMESUGUSED 0,1   1      
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud            
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI 1            
2.2. SIBULKÖÖGIVILI 1            
Sibul           0,5
2.3. VILIKÖÖGIVILI 1            
2.3.1. Maavitsalised            
Tomat 0,5     0,5    
2.3.2. Kõrvitsalised – söödava koorega            
Kurk 0,5     0,5   0,5
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD 1            
2.5. LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED 1            
2.6. KAUNKÖÖGIVILI (värske) 1            
2.7. VARSKÖÖGIVILI 1            
3. Kaunviljad 1            
4. Kartul 0,1 0,1       0,1
5. Tee (must tee Camellia sinensis lehtedest)            
6. Humal (kuivatatud), sh humalakäbid ja kontsentreerimata pulber 1         1    

Taimne toit

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Pendimetaliin Pentsükoroon Prometriin Propakloor Propamokarb Rimsulfuroon
1 2 3 4 5 6 7
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid            
1.1. TSITRUSELISED   0,02       0,05
1.2. PÄHKLIPUU VILJAD (lüditud või lüdimata)   0,02       0,05
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD   0,02       0,05
1.4. LUUVILJALISED PUUVILJAD   0,02       0,05
1.5. MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD   0,02       0,05
1.6. MITMESUGUSED   0,02 0,5     0,05
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud            
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI 0,05 0,02       0,05
Porgand     0,1      
Kaalikas       0,1    
Naeris       0,3    
2.2. SIBULKÖÖGIVILI 0,05 0,02       0,05
Küüslauk     0,1      
Sibul     0,1   0,05  
Varane sibul         0,05  
2.3. VILIKÖÖGIVILI 0,05 0,02       0,05
2.3.1. Maavitsalised            
Tomat         0,2    
2.3.2. Kõrvitsalised – söödava koorega            
Kurk         0,2    
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD 0,05 0,02       0,05
2.4.1. Õisik-ristõielised       0,3 0,05  
2.4.2. Pea-ristõielised       0,3 0,05  
2.5. LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED 0,05 0,02       0,05
2.6. KAUNKÖÖGIVILI (värske) 0,05 0,02 0,1     0,05
2.7. VARSKÖÖGIVILI 0,05 0,02       0,05
Porrulauk     0,1      
2.8. SEENED           0,05
3. Kaunviljad 0,05 0,02 0,1     0,05
4. Õliseemned   0,02       0,05
5. Kartul 0,05 0,02     0,1   0,05
6. Tee (must tee Camellia sinensis lehtedest)   0,02     0,1   0,05
7. Humal (kuivatatud), sh humalakäbid ja kontsentreerimata pulber 0,1   0,02       0,05
8. Vürtsid   0,02     0,02 0,05

Taimne toit

Taimekaitsevahendi toimeaine ja selle piirnorm (mg/kg)

Soksamiid Tiaklopriid Terbutriin Trifluraliin Tsüasofamiid
1 2 3 4 5 6
1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid          
1.3. SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD          
Õun, pirn   0,5        
2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud          
2.1. JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI          
Kaalikas       0,05  
Sibul       0,05  
2.4. RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD          
2.4.1. Õisik-ristõielised       0,05  
2.4.2. Pea-ristõielised       0,05  
3. Kaunviljad          
4. Õliseemned          
Rapsi- ja rüpsiseemned       0,05  
5. Kartul 0,1 0,02 0,1   0,01

1 Taimse toidu gruppidesse kuuluvate puu- ja köögiviljade, marjade ning õliseemnete loetelu on esitatud määruse lisa 1 tabelis 2.

Tabel 2. Tabelis 1 nimetatud taimse toidu gruppidesse kuuluvate puu- ja köögiviljade, marjade ning õliseemnete loetelu

Puuvilja, köögivilja või marja nimetus

1. Puuvili või mari: värske, kuivatatud, keetmata, külmutatud, suhkruta; pähklid

1.1.

TSITRUSELISED:
greip, sidrun, laim, mandariin (sh klementiin jm hübriidid), apelsin, pomel jms

1.2.

PÄHKLIPUU VILJAD (lüditud või lüdimata):
mandel, brasiilia pähkel, kašupähkel, kastan, kookospähkel, sarapuupähkel, makadaamia, pekanipähkel, seedripähkel, pistaatsiapähkel, kreeka pähkel jms

1.3.

SEEMNEVILJALISED PUUVILJAD:
õun, pirn, küdoonia jms

1.4.

LUUVILJALISED PUUVILJAD:
aprikoos, kirss, virsik (sh nektariin jm hübriidid), ploom jms

1.5.

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD:
laua- ja veiniviinamari;
maasikas (v.a metsmaasikas);
koguviljad: murakas, põldmari, logani murakas, vaarikas jms;
teised väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad): mustikas (viljad liigist Vaccinium myrtyllus), jõhvikas, sõstar (punane, must, valge), karusmari jms;
metsamarjad ja metsapuuviljad

1.6.

MITMESUGUSED:
avokaado, banaan, dattel, viigimari, kiivi, kumkvaat e kinkan, litši, mango, oliiv, lauaoliiv, oliivid õli ekstraheerimiseks, granadil, ananass, granaatõun, papaia jms

2. Köögivili: värske või keetmata, külmutatud või kuivatatud

2.1.

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI:
söögipeet, porgand, juurseller, mädarõigas, maapirn, pastinaak, juurpetersell, redis, mustjuur, maguskartul, kaalikas, naeris, jamss jms

2.2.

SIBULKÖÖGIVILI:
küüslauk, sibul, šalott, varane sibul

2.3.

VILIKÖÖGIVILI:
maavitsalised: tomat, paprika, tšillipipar, baklažaan jms;
kõrvitsalised söödava koorega: kurk, kornišon, kabatšokk jms;
kõrvitsalised mittesöödava koorega: melon, patisson, arbuus jms;
suhkrumais

2.4.

RISTÕIELISED KÖÖGIVILJAD:
õisik-ristõielised: brokoli e spargelkapsas, lillkapsas jms;
pea-ristõielised: rooskapsas, peakapsas jms;
leht-ristõielised: hiina kapsas, lehtkapsas jms;
nuikapsas

2.5.

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ROHELISED TAIMED:
salat ja salatilaadsed taimed: kress-salat, põldsalat, aedsalat, eskariool jms;
spinat ja spinatilaadsed taimed: spinat, mangold (lehtpeet) jms;
ürtallik-kress;
salatsigur;
rohelised maitsetaimed: harakputk, murulauk, lehtpetersell, lehtseller jms

2.6.

KAUNKÖÖGIVILI (värske):
uba (poetamata ja poetatud), hernes (poetamata ja poetatud) jms

2.7.

VARSKÖÖGIVILI:
spargel, hispaania artišokk, varsseller, apteegitill, kera-artišokk, porrulauk, rabarber jms

2.8.

SEENED:
kultiveeritud söögiseened, metsa söögiseened

3. Kaunviljad

  oad, läätsed, herned jms

4. Õliseemned

  linaseemned, maapähklid, mooniseemned, seesamiseemned, päevalilleseemned (sh kestaga ja ilma kestata), rapsiseemned, rüpsiseemned, sojaoad, sinepiseemned, puuvillaseemned jms

5. Kartul

  varane ja säilituskartul, varane kartul, säilituskartul

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määruse nr 254 «Toidutoormes ja toidus lubatud keemiliste taimekaitsevahendite jääkide loetelu ja piirnormid»
lisa 2

TERAVILJAS SELLISTE LUBATUD KEEMILISTE TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE LOETELU JA PIIRNORMID, MILLE KOHTA EI OLE KEHTESTATUD EUROOPA LIIDU NORME

Taimekaitsevahendi toimeaine Piirnorm (mg/kg)
Amidosulfuroon 0,05
Difenokonasool 0,05
Dikamba 0,05
Etüültrineksapak 0,2  
Fenpropidiin 0,5  
Flutriafool 0,1  
Fuberidasool 0,05
Isoproturoon 0,01
Klopüraliid 0,1  
Kloridasoon 0,1  
MCPA 0,05
MCPB 0,1  
Mekoprop P 0,1  
Metkonasool 0,1  
Metasakloor 0,1  
Metiraam 0,2  
Metüültiofanaat 0,1  
Metüültribenuroon 0,05
Püraklostrobiin: nisu, rukis, tritikale 0,1  
Püraklostrobiin: oder, kaer 0,3  
Tebukonasool: nisu, rukis 0,05
Tebukonasool: oder 0,2  
Tiraam: nisu, rukis, oder 0,05
Tsüprokonasool 0,01

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

 

/otsingu_soovitused.json