KOHTUMENETLUSÕIGUSKohtukorraldus ja õigusabiVälislepingud

KOHTUMENETLUSÕIGUSTsiviilkohtumenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni ning selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni ning selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 1997, 7, 35

  Välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni ning selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 19.02.1997

  § 1. 

    (1) Ratifitseerida juurdelisatud välisriikide õigusinfo Euroopa konventsioon, mis on koostatud 1968. aasta 7. juunil Londonis ning alla kirjutatud Eesti Vabariigi poolt 1993. aasta 4. novembril Strasbourg'is.

    (2) Ratifitseerimisel teha järgmised deklaratsioonid:
    1) vastavalt konventsiooni artikli 2 lõikele 3 on vastuvõtvaks asutuseks ja edastavaks asutuseks Justiitsministeerium;
    2) vastavalt konventsiooni artikli 3 lõikele 2 on õigusasutusteks Eestis kohtud, Riigiprokuratuur, Justiitsministeerium, Siseministeerium ja Tolliamet.

  § 2. 

    (1) Ratifitseerida välisriikide õigusinfo Euroopa konventsiooni lisaprotokoll, mis on koostatud 1978. aasta 15. märtsil Strasbourg'is ja alla kirjutatud Eesti Vabariigi poolt 1996. aasta 3. mail Strasbourg'is.

    (2) Ratifitseerimisel teha järgmine deklaratsioon:

    Vastavalt protokolli artikli 5 lõikele 1 deklareerib Eesti Vabariik, etta on seotud ainult protokolli I peatükiga.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json