KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus

Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1997, 8, 37

Kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 19.02.1997

§ 1.    Ratifitseerida juurdelisatud kriminaalmenetluse ülevõtmise Euroopa konventsioon, mis on koostatud 1972. aasta 15. mail Strasbourg'is ning alla kirjutatud Eesti Vabariigi poolt 1996. aasta 3. mail Strasbourg'is.

§ 2.  Ratifitseerimisel teha järgmised deklaratsioonid ja reservatsioonid:

1) vastavalt konventsiooni artikli 18 lõikele 2 deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;

2) vastavalt konventsiooni artiklile 41 ja konventsiooni lisa 1 punktile (e) jätab Eesti Vabariik konventsiooni artikli 25 teise lause vastu võtmata;

3) vastavalt konventsiooni artiklile 41 ja konventsiooni lisa 1 punktile (g) ei rakenda Eesti Vabariik konventsiooni artikleid 30 ja 31 teo suhtes, mille eest võib Eesti Vabariigi seaduste või muu asjassepuutuva riigi seaduste alusel karistada ainult haldusasutus.Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json