HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonKaubandusalased välislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineEL toimimist käsitlevad välislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

«Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel» muudatuste ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1997, 27, 102

«Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel» muudatuste ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 11.06.1997

Ratifitseerida «Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- jaTerasekoondise vahel» (RT II 1994, 34--38, 146) muudatused vastavalt juurdelisatud Euroopa Ühenduste ja Eesti Vabariigi vahelise ühiskomitee otsusele nr 5462/97, mis on alla kirjutatud 1997. aasta 25. veebruaril Brüsselis.

Riigikogu esimees Toomas SAVI


Euroopa Ühenduste ja Eesti Vabariigi vahelise ühiskomitee otsus nr 5462/97