Teksti suurus:

Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahel merealapiiride kokkupuutepunktist Läänemeres

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.1998
Avaldamismärge:RT II 1997, 49, 129

Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahel merealapiiride kokkupuutepunktist Läänemeres

Vastu võetud 30.04.1997

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus, Läti Vabariigi valitsus ja Rootsi Kuningriigi valitsus, edaspidi nimetatud lepingupooled,

soovides kindlaks määrata punkti Läänemeres, kus kohtuvad kolme riigi merealapiirid,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Sirge geodeetiline joon, millele on viidatud 12. juulil 1996 Tallinnas sõlmitud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise lepingu merepiiride kehtestamisest Liivi lahes, Kura kurgus ja Läänemeres (RT II 1996, 29, 103) artiklis 3, kohtub Rootsi Kuningriigi eksklusiivse majandusvööndi ja kontinentaalselfi piiriga punktis, millel on järgmised geograafilised koordinaadid:

58o 01,440' N 20o 23,755' E

Punkt on määratletud World Geodetic System 1984-s (WGS 84).

Artikkel 2

Käesolev kokkulepe jõustub kolmekümne päeva pärast arvates kuupäevast, mil kõik lepingupooled on teineteisele kirjalikult teatanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike põhiseaduslike protseduuride täitmisest.

Koostatud Stockholmis 30. aprillil 1997 kolmes originaaleksemplaris eesti, läti, rootsi ja inglise keeles. Lahknevuste korral käesoleva kokkuleppe tõlgendamisel prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Andres UNGA Läti Vabariigi valitsuse nimel Janis DRIPE Rootsi Kuningriigi valitsuse nimel Lars MAGNUSON

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json