ERAÕIGUSIntellektuaalne omandVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga ühinemise seadus

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1998, 36, 68

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga ühinemise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

(õ)4.09.08 13:15

§ 1.    Ühineda juurdelisatud märkide rahvusvaheliseregistreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga (edaspidiMadridi protokoll), mis on vastu võetud 1989. aasta 27. juunil Madridis.

§ 2.  Ühinemisel deklareerida, et:

1) vastavalt Madridi protokolli artikli 5 lõike 2 punktile b on nimetatud protokolli artiklis 5 sätestatud rahvusvahelisest registreeringust tuleneva kaitse andmisest keeldumise ajavahemik Eesti Vabariigis 18 kuud;2) vastavalt Madridi protokolli artikli 5 lõike 2 punktile c võib Eesti Vabariik teatada rahvusvahelisest registreeringust tuleneva kaitse andmisest keeldumisest nimetatud artiklis sätestatud tingimustel ka pärast 18 kuu möödumist, kui keeldumine on tingitud kaitse andmise kohta tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatud protestist;3) vastavalt Madridi protokolli artikli 8 lõike 7 punktile a soovib Eesti Vabariik seoses iga rahvusvahelise registreeringuga, milles teda on artikli 3ter kohaselt nimetatud, ning seoses iga sellise rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamisega saada artikli 8 lõike 2 punktides (ii) ja (iii) nimetatud rahvusvahelistest lisalõivudest ja rahvusvahelistest täiendavatest lõivudest Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole laekunud summast talle kuuluva osa asemel rahvusvahelist individuaallõivu, mille määra aluseks on asjakohased siseriiklikud riigilõivumäärad;4) vastavalt Madridi protokolli artikli 14 lõikele 5 ei saa nimetatud protokolli Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kuupäevast varasemast registreeringust tulenevat kaitset Eesti Vabariigile laiendada.

§ 3.    Vastavalt Madridi protokolli artiklile 1 ühineda märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe alusel moodustatud Märkide Rahvusvahelise Registreerimise Spetsiaalse Liiduga.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM


Õiend 
 Akti metaandmed muudetud. Teksti liik algtekst/terviktekst; redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.06.2002 (eRT kasutuselevõtmine).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json