Teksti suurus:

Montreali protokolli muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.1999
Avaldamismärge:RT II 1999, 3, 15

Montreali protokolli muudatused

Vastu võetud 30.11.1972

Montreali protokolli paranduste ja täienduste ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Muudatused, milles lepiti kokku osapoolte teisel koosolekul
(Alus: Osapoolte teise koosoleku aruande I lisa)

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli osapoolte teisel koosolekul otsustati, võttes aluseks protokolli artikli 6 alusel antud hinnangud, võtta vastu muudatused ja vähendada protokolli lisas A nimetatud kontrollitud ainete tootmist ja tarbimist järgmiselt, kusjuures:

a) viited «käesolevale artiklile» artiklis 2 ja viited «artiklile 2» kogu protokolli ulatuses tähendavad viidet artiklitele 2, 2A ja 2B;

b) viited «artikli 2 lõigetele 1 kuni 4» kogu protokolli ulatuses tähendavad viidet artiklitele 2A ja 2B; ja

c) viide «lõigetele 1, 3 ja 4» artikli 2 lõikes 5 tähendab viidet artiklile 2A.

A. Artikkel 2A: Klorofluorosüsivesinikud

Protokolli artikli 2 lõige 1 loetakse artikli 2A, mille pealkirjaks saab «Artikkel 2A: CFC-d» esimeseks lõikeks. Artikli 2 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmiste artikli 2A lõigetega 2 kuni 6:

«2. Osapool tagab, et 1. juulist 1991 kuni 31. detsembrini 1992 ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise ja tootmise arvestatud tase 50 protsenti nende ainete tootmise ja tarbimise 1986. a arvestatud tasemest. Alates 1. jaanuarist 1993 kestab kaheteistkuuline kontrolliperiood nendele kontrollitavatele ainetele iga aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 50 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 50 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest.

4. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1997 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 15 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 15 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest.

5. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2000 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest.

6. 1992. aastal vaatavad osapooled situatsiooni uuesti üle eesmärgiga vähendamist kiirendada.»

B. Artikkel 2B: Halogeenid

Protokolli artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmiste, artikli 2B lõigetega 1 kuni 4:

«Artikkel 2B. Halogeenid

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1992 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A II grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas tema 1986. a tarbimise arvestatud taset. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel tema 1986. a tootmise arvestatud taset. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A II grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 50 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 50 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks ja kui sellele sobivaid alternatiive ei ole.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2000 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A II grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks ja kui sellele sobivaid alternatiive ei ole.

4. 1. jaanuariks 1993 võtavad osapooled vastu otsuse, millega määratletakse, mida loetakse esmatarbevajaduste rahuldamiseks käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 tähenduses. Selle otsuse vaatavad osapooled üle oma järgmistel koosolekutel.»

 

Artiklite 2A ja 2B muudatused, milles lepiti kokku osapoolte neljandal koosolekul
(Allikas: Osapoolte neljanda koosoleku aruande I lisa)

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli osapoolte neljandal koosolekul otsustati, võttes aluseks protokolli artikli 6 alusel antud hinnangud, võtta vastu muudatused ja vähendada protokolli lisas A nimetatud kontrollitud ainete tootmist ja tarbimist järgmiselt:

A. Artikkel 2A: Klorofluorosüsivesinikud

Protokolli artikli 2A lõiked 3 kuni 6 asendatakse järgmiste, artikli 2A lõigetega 3 ja 4:

«3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1994 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 25 protsenti tema 1986. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 25 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest.

4. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis on vajalik osapoolte määratud esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

B. Artikkel 2B: Halogeenid

Artikli 2B lõiked 2 kuni 4 asendatakse järgmise, artikli 2B lõikega 2:

«2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1994 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa A II grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1986. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis on vajalik osapoolte määratud esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

 

Artiklite 2C, 2D ja 2E muudatused, milles lepiti kokku osapoolte neljandal koosolekul
(Allikas: Osapoolte neljanda koosoleku aruande II lisa)

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli osapoolte neljandal koosolekul otsustati, võttes aluseks protokolli artikli 6 alusel antud hinnangud, võtta vastu muudatused ja vähendada protokolli lisas B nimetatud kontrollitud ainete tootmist ja tarbimist järgmiselt:

A. Artikkel 2C: Teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud

Protokolli artikkel 2C asendatakse järgmise artikliga:

«Artikkel 2C. Teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud (CFC)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1993 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 80 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 80 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1994 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 25 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel 25 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

B. Artikkel 2D: Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

Protokolli artikkel 2D asendatakse järgmise artikliga:

«Artikkel 2D. Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ei ületa tema lisa B II grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas 15 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samal perioodil 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B II grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

C. Artikkel 2E: 1,1,1-trikloroetaan (metüülkoroform)

Protokolli artikkel 2E asendatakse järgmise artikliga:

«Artikkel 2E. 1,1,1-trikloroetaan (metüülkoroform)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1993 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas tema 1989. a tarbimise arvestatud taset. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tema tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel tema 1989. a tootmise arvestatud taset. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1994 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas 50 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et selle tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 50 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Käesolevat lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

 

Montreali protokolli parandus, milles lepiti kokku osapoolte teisel koosolekul

(London, 27.–29. juuni 1990)
Allikas: Osapoolte teise koosoleku aruande II lisa)

Artikkel 1: Muudatus

A: Preambula lõigud

1. Protokolli preambula 6. lõik asendatakse järgmiselt:

«Kindlalt otsustanud kaitsta osoonikihti, võttes meetmeid osoonikihti kahandavate ainete ülemaailmse emissiooni ühtlaseks piiramiseks, seades eesmärgiks nende täieliku kõrvaldamise, toetudes edusammudele teaduses ning arvestades tehnilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning pöörates tähelepanu arengumaade vajadustele,».

2. Protokolli preambula 7. lõik asendatakse järgmiselt:

«Mööndes eritingimuste vajalikkust, et rahuldada arengumaade vajadusi, sealhulgas täiendavate rahaliste ressursside ja asjakohastele tehnoloogiatele juurdepääsu tagamine, arvestades, et vajalike fondide suurus on ennustatav ja fondid võivad anda märkimisväärse panuse maailma võimesse käsitleda teaduslikult püstitatud probleemi osooni kahjustamisest ja selle kahjulikest tagajärgedest,».

3. Protokolli preambula 9. lõik asendatakse järgmiselt:

«Pidades tähtsaks rahvusvahelise koostöö edendamist alternatiivsete tehnoloogiate uurimisel, arendamisel ja vahetamisel osoonikihti kahandavate ainete emissiooni kontrolli ja vähendamise vallas, pöörates erilist tähelepanu arengumaade vajadustele,».

B. Artikkel 1: Definitsioonid

1. Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmise lõikega:

«4. «Kontrollitav aine» tähendab ainet, mis on nimetatud käesoleva protokolli lisas A või lisas B, kas eraldi või ühendina. Sinna hulka on arvatud ka nende ainete isomeerid, välja arvatud need, mis on määratletud asjakohases lisas, kuid sinna hulka ei arvata kontrollitavat ainet või segu, mis kuulub toote koostisesse, kui see toode pole konteiner, mida kasutatakse selle aine transpordiks või ladustamiseks.»

2. Artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmise lõikega:

«5. «Toodang» tähendab kontrollitava aine kogust, millest on maha arvatud osapoolte heakskiidetud tehnoloogiaga hävitatud aine kogus ja teiste kemikaalide tootmiseks algainena täies ulatuses ära kasutatud kogus. Ümbertöödeldud ja uuesti kasutatud kogust ei loeta «toodanguks».»

3. Protokolli artiklit 1 täiendatakse järgmise lõikega:

«9. «Asendusaine» tähendab käesoleva protokolli lisas C nimetatud ainet, kas puhtalt või seguna. Sinna hulka on arvatud ka selliste ainete isomeerid, välja arvatud need, mis on lisas C määratletud, kuid sinna hulka ei arvata asendusainet või segu, mis kuulub toote koostisesse, kui see toode pole konteiner, mida kasutatakse selle aine transpordiks või ladustamiseks.»

C. Artikkel 2, lõige 5

Protokolli artikli 2 lõige 5 asendatakse järgmise lõikega:

«5. Osapool võib üheks või enamaks kontrolliperioodiks anda teisele osapoolele üle osa oma tootmise arvestatud tasemest, mis on määratud artiklitega 2A kuni 2E, tingimusel, et nende osapoolte tootmise arvestatud tasemed kokku ei ületa ühegi kontrollitavate ainete grupi osas tootmise piirmäärasid, mis on nende gruppide jaoks nimetatud artiklitega määratud. Niisugusest tootmise üleandmisest peavad kõik asjassepuutuvad osapooled teatama sekretariaadile, märkides üleandmise tingimused ja perioodi, mille vältel see kehtib.»

D. Artikkel 2, lõige 6

Artikli 2 lõiget 6 täiendatakse enne sõnu «kontrollitavate ainete» nende esmakordse esinemise korral sõnadega «lisa A või lisa B».

E. Artikkel 2, lõige 8, punkt a

Artikli 2 lõike 8 punkti a täiendatakse kõikjal pärast sõnu «käesolev artikkel» sõnadega «ja artiklid 2A kuni 2E».

F. Artikkel 2, lõige 9, punkt a, alapunkt i

Artikli 2 lõike 9 punkti a alapunkti i täiendatakse pärast sõnu «lisas A» sõnadega «ja/või lisas B».

G. Artikkel 2, lõige 9, punkt a, alapunkt ii

Artikli 2 lõike 9 punkti a alapunktist ii kustutatakse sõnad «võrreldes 1986. aastaga».

H. Artikkel 2, lõige 9, punkt c

Artikli 2 lõike 9 punktist c kustutatakse sõnad «esindavad vähemalt viitkümmet protsenti kontrollitavate ainete tarbimisest» ning asendatakse sõnadega «esindavad artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate, kohalviibivate ja hääletavate osapoolte enamust ning selliselt mitte tegutsevate, kohalviibivate ja hääletavate osapoolte enamust».

I. Artikkel 2, lõige 10, punkt b

Artikli 2 lõike 10 punkt b kustutatakse ning artikli 2 lõike 10 punkt a loetakse lõikeks 10.

J. Artikkel 2, lõige 11

Artikli 2 lõikes 11 lisatakse igal pool pärast sõnu «käesolev artikkel» sõnad «ja artiklid 2A kuni 2E».

K. Artikkel 2C: Teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud (CFC)

Protokolli täiendatakse artikliga 2C järgmiselt:

«Artikkel 2C. Teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud (CFC)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1993 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 80 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 80 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1997 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 15 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2000 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes toodab vähemalt üht nendest ainetest, tagab, et nende ainete tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.»

L. Artikkel 2D: Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

Protokolli täiendatakse artikliga 2D järgmiselt:

«Artikkel 2D. Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ei ületa tema lisa B II grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas 15 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samal perioodil 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2000 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B II grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.»

M. Artikkel 2E: 1,1,1-trikloroetaan (metüülkoroform)

Protokolli täiendatakse artikliga 2E järgmiselt:

«Artikkel 2E. 1,1,1-trikloroetaan (metüülkoroform)

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1993 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas tema 1989. a tarbimise arvestatud taset. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tema tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel tema 1989. a tootmise arvestatud taset. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas 70 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et selle tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 70 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2000 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas 30 protsenti tema 1989. a tarbimise arvestatud tasemest. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et selle tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel aastas 30 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

4. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2005 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa B III grupis nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 15 protsenti tema 1989. a tootmise arvestatud tasemest.

5. 1992. aastal kaaluvad osapooled võimalust näha ette kiirem vähendamine, kui käesolevas artiklis sätestatud.»

N. Artikkel 3: Kontrolltasemete arvestamine

1. Protokolli artiklit 3 täiendatakse pärast sõnu «artiklid 2» sõnadega «, 2A kuni 2E».

2. Protokolli artiklit 3 täiendatakse pärast sõnu «lisa A» nende esmakordsel esinemisel sõnadega «või lisa B».

O. Artikkel 4: Mitteosapooltega kauplemise kontrollimine

1. Protokolli artikli 4 lõiked 1 kuni 5 asendatakse järgmiste lõigetega:

«1. Alates 1. jaanuarist 1990 keelavad osapooled lisas A loetletud kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.

1bis. Ühe aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest keelavad osapooled lisas B loetletud kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.

2. Alates 1. jaanuarist 1993 keelavad osapooled lisas A loetletud kontrollitavate ainete eksporti riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.

2bis. Ühe aasta möödumisel käesoleva lõike jõustumisest keelavad osapooled lisas B loetletud kontrollitavate ainete ekspordi riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.

3. 1. jaanuariks 1992 töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud lisas A loetletud kontrollitavaid aineid sisaldavate toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud.

3bis. Kolme aasta jooksul, arvates käesoleva lõike jõustumisest töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud lisas B loetletud kontrollitavaid aineid sisaldavate toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud.

4. 1. jaanuariks 1994 otsustavad osapooled, kas on võimalik piirata või keelata niisuguste toodete, mille valmistamisel on kasutatud lisas A loetletud kontrollitavaid aineid, kuid mis ise neid aineid ei sisalda, import riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud. Kui leitakse, et see on võimalik, töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud nende toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud.

4bis. Viie aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest otsustavad osapooled, kas on võimalik piirata või keelata niisuguste toodete, mille valmistamisel on kasutatud lisas B loetletud kontrollitavaid aineid, kuid mis ise neid aineid ei sisalda, import riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud. Kui leitakse, et see on võimalik, töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud nende toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud.

5. Osapooled ei soodusta kontrollitavate ainete tootmiseks või kasutamiseks vajaliku tehnoloogia eksporti riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.»

2. Protokolli artikli 4 lõige 8 asendatakse järgmise lõikega:

«8. Sõltumata selles artiklis sätestatust, võidakse lubada importi, millele on viidatud lõigetes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 ja 4bis, ja eksporti, millele on viidatud käesoleva artikli lõigetes 2 ja 2bis, riigist või riiki, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud, kui osapoolte koosolekul on otsustatud, et see riik täidab täielikult artiklit 2, artikleid 2A kuni 2E ning käesolevat artiklit ja on esitanud sellekohased andmed vastavalt artiklile 7.»

3. Protokolli artiklile 4 lisatakse lõige 9 järgmises sõnastuses:

«9. Käesoleva artikli tähenduses tähendab mõiste «riik, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud» seoses mõne kontrollitava ainega ka riiki või regionaalset majandusintegratsiooni organisatsiooni, kes ei pea selle aine suhtes kehtivaid kontrollmeetmeid siduvaks.»

P. Artikkel 5: Arengumaade eriolukord

Protokolli artikkel 5 asendatakse järgmiselt:

«1. Osapool, kes on arengumaa ja kelle lisas A loetletud kontrollitavate ainete aastane tarbimise arvestatud tase protokolli jõustumise ajal või mis tahes hilisemal ajal kuni 1. jaanuarini 1999 on vähem kui 0,3 kilogrammi isiku kohta, võib siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks kümneks aastaks lükata edasi artiklites 2A kuni 2E sätestatud kontrollmeetmete rakendamise.

2. Ükski osapool, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel, ei tohi ületada ei lisas A loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud taset 0,3 kg isiku kohta aastas ega lisas B loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud taset 0,2 kg isiku kohta aastas.

3. Osapool, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel, võib artiklites 2A kuni 2E kirjeldatud kontrollmeetmete täitmise üle otsustamisel kasutada:
a) lisas A loetletud kontrollitavate ainete tarbimise keskmist arvestatud taset aastatel 1995 kuni 1997 (kaasa arvatud) või tarbimise arvestatud taset 0,3 kg isiku kohta, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem.
b) lisas B loetletud kontrollitavate ainete tarbimise keskmist arvestatud taset aastatel 1998 kuni 2000 (kaasa arvatud) või tarbimise arvestatud taset 0,2 kg isiku kohta, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem.

4. Kui osapool, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel, leiab enne seda, kui ta peab hakkama täitma artiklites 2A kuni 2E kirjeldatud kontrollmeetmeid, et ta ei suuda soetada küllaldasel hulgal kontrollitavaid aineid, võib ta sellest teatada sekretariaadile. Sekretariaat edastab viivitamatult sellise teate koopia osapooltele, kes kaaluvad asja oma järgmisel koosolekul ja otsustavad, mida teha.

5. Käesoleva artikli lõike 1 alusel tegutsevate osapoolte võime täita ja rakendada artiklites 2A kuni 2E kirjeldatud kontrollmeetmeid oleneb artiklis 10 sätestatud rahandusalase koostöö ja artiklis 10A sätestatud tehnoloogia edastamise tõhusast rakendumisest.

6. Käesoleva artikli lõike 1 alusel tegutsev osapool võib igal ajal teatada kirjalikult sekretariaadile, et ta on teinud kõik võimaliku, kuid kuna artiklid 10 ja 10A ei ole rakendunud, ei suuda ta siiski täita mõnd või kõiki artiklitest 2A kuni 2E tulenevaid kohustusi. Sekretariaat edastab viivitamatult koopia sellest teatest osapooltele, kes kaaluvad asja oma järgmisel koosolekul ning, arvestades käesoleva artikli lõiget 5, otsustavad, mida teha.

7. Teatamise ja osapoolte koosoleku, mis peab otsustama lõikes 6 viidatud kohaste meetmete võtmise üle, vahele jääval perioodil või ka kauem, kui osapoolte koosolek nii otsustab, ei kohaldata teatanud osapoole suhtes mittetäitmisel võetavaid meetmeid, mida on kirjeldatud artiklis 8.

8. Käesoleva artikli lõike 1 alusel tegutsevate osapoolte olukorra vaatab osapoolte koosolek üle hiljemalt 1995. a. Sealjuures pöörab koosolek tähelepanu rahandusliku koostöö ja tehnoloogia edastamise rakendumisele ning võib vajadusel muuta nende osapoolte kontrollmeetmete graafikuid.

9. Osapoolte otsused, millele on viidatud käesoleva artikli lõigetes 4, 6 ja 7, tehakse sama protseduuri korras, nagu artiklis 10 alusel tehtavad otsused.»

Q. Artikkel 6: Kontrollmeetmete hindamine ja ülevaatamine

Protokolli artiklit 6 täiendatakse pärast sõnu «Artikkel 2» sõnadega «ja artiklites 2A kuni 2E ette nähtud kontrollmeetmetele ning lisa C I grupis loetletud asendusainete tootmise, impordi ja ekspordi olukorrale.»

R. Artikkel 7: Andmete esitamine

1. Protokolli artikkel 7 asendatakse järgmiselt:

«1. Osapool esitab sekretariaadile kolme kuu jooksul osapooleks saamisest arvates statistilised andmed lisas A nimetatud kontrollitavate ainete tootmise, impordi ja ekspordi kohta 1986. a, või võimalikult täpse hinnangu, kui tegelikud andmed pole saadaval.

2. Osapool esitab sekretariaadile kolme kuu jooksul arvates sellest, mil käesoleva protokolli sätted lisas B loetletud ainete kohta selle osapoole suhtes jõustuvad, statistilised andmed lisas B nimetatud kontrollitavate ainete tootmise, impordi ja ekspordi kohta 1989. a, või täpseima võimaliku hinnangu, kui tegelikud andmed pole saadaval.

3. Osapool esitab sekretariaadile statistilised andmed oma aastase toodangu kohta (mis on määratletud artikli 1 lõikes 5), tuues eraldi välja:
   – kasutatud algainete hulga,
   – osapoolte heaks kiidetud tehnoloogiaga hävitatud hulga,
   – impordi ja ekspordi osapooltele ja mitte-osapooltele,
iga lisades A ja B nimetatud kontrollitava aine kohta, samuti lisa C I grupis nimetatud asendusainete kohta aastal, mil lisas B loetletud ainete kohta käivad sätted selle osapoole suhtes jõustusid, ja järgmistel aastatel. Andmed edastatakse hiljemalt üheksa kuud pärast selle aasta lõppu, mille kohta andmed käivad.

4. Artikli 2 lõike 8 punkti a järgi tegutseva osapoole puhul loetakse käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 nõuded statistiliste andmete esitamisest impordi ja ekspordi kohta täidetuks, kui asjaomane regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon on esitanud statistilised andmed impordi ja ekspordi kohta organisatsiooni ja riikide vahel, mis ei ole selle organisatsiooni liikmed.»

S. Artikkel 9: Uurimine, arendamine, avalikkuse teavitamine ja informatsiooni vahetamine

Protokolli artikli 9 lõike 1 punkt a asendatakse järgmiselt:
«a) kontrollitavate ainete piiramise, kogumise, taasringlusse saatmise ja hävitamise või nende emissiooni muul moel vähendamise parimat tehnoloogiat;».

T. Artikkel 10: Rahanduslik mehhanism

Protokolli artikkel 10 asendatakse järgmiselt:

«Artikkel 10. Rahanduslik mehhanism

1. Osapooled loovad mehhanismi rahanduslikuks ja tehniliseks koostööks (kaasa arvatud tehnoloogia edastamine) osapooltega, kes tegutsevad käesoleva protokolli artikli 5 lõike 1 alusel, et võimaldada viimastel täita käesoleva protokolli artiklites 2A kuni 2E kirjeldatud kontrollimeetmeid. Selline mehhanism lisandub muudele rahalistele eraldistele osapooltele, kes tegutsevad nimetatud lõike alusel, ja see mehhanism peab arvestama nende osapoolte suurenevate kuludega käesolevast protokollist tulenevate kontrollmeetmete täitmisel. Niisuguste suurenevate kulude kategooriate nimekirja kehtestab osapoolte koosolek.

2. Lõike 1 alusel loodud mehhanism hõlmab mitmepoolse fondi. Selles võib ette näha ka teisi mitmepoolse, piirkondliku ja kahepoolse koostöö vahendeid.

3. Mitmepoolne fond:
a) katab toetuse või kontsessiooniga ja vastavalt osapoolte määratud kriteeriumidele, suurenevad kulud, mille osas on kokku lepitud;
b) rahastab kliiringukoda järgmiste ülesannete osas:
   i) artikli 5 lõike 1 alusel tegutsevate osapoolte abistamine koostöövajaduse määratlemisel eri riikide uuringute ja muu tehnilise koostöö kaudu;
   ii) tehnilise koostöö soodustamine tuvastatud vajaduste rahuldamiseks;
   iii) artiklis 9 sätestatud informatsiooni ja asjassepuutuva materjali levitamine, seminaride, väljaõppe ja muude sarnaste ürituste korraldamine arengumaadest osapooltele ja
   iv) arengumaadest osapooltele pakutava mitmepoolse, piirkondliku ja kahepoolse koostöö lihtsustamine ja jälgimine;
c) katab mitmepoolse fondi sekretariaadi- ja muu sarnase toetuse kulusid.

4. Mitmepoolne fond tegutseb osapoolte ülesandel, kes määravad tema üldised tegevussuunad.

5. Osapooled asutavad täitevkomitee, kes arendab ja jälgib konkreetsete tegevussuundade, juhtnööride ja administratiivsete kokkulepete elluviimist, sealhulgas ressursside väljamakseid fondi eesmärkide saavutamiseks. Täitevkomitee ülesanded ja kohustused määratlevad osapooled täitevkomitee reglemendis. Oma ülesandeid täidab täitevkomitee koostöös Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni ja Arengu Panga, Maailmapanga (IBRD), ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP), ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja muude asjassepuutuvate asutustega ning nende abil vastavalt nende pädevusele. Täitevkomitee liikmed valitakse võrdse esindatuse põhimõttel artikli 5 lõike 1 järgi tegutsevate osapoolte ja teiste osapoolte hulgast ning nad tegutsevad osapoolte volitusel.

6. Mitmepoolsesse fondi teevad makseid osapooled, kes ei tegutse artikli 5 lõike 1 alusel. Maksed tehakse konverteeritavas valuutas või teatud olukordades natuuras ja/või rahvuslikus valuutas vastavalt ÜRO hindamisskaalale. Makseid võivad teha ka teised osapooled. Panuseks fondi võidakse teatud ulatuses lugeda kahepoolset ja osapoolte määratud juhtudel ka regionaalset koostööd, kui see vastab osapoolte kehtestatud kriteeriumidele, eeldusel, et see koostöö:
a) on seotud käesoleva protokolli täitmisega;
b) pakub täiendavaid ressursse ja
c) katab kokkulepitud kulud.

7. Osapooled kinnitavad mitmepoolse fondi programmi eelarve igaks eelarveperioodiks, arvestades iga osapoole panust fondis.

8. Mitmepoolsest fondist tehakse väljamakseid neid saava osapoole nõusolekul.

9. Osapoolte otsused, mida käesolevas artiklis on nimetatud, tehakse võimaluse korral konsensusega. Kui kõigele vaatamata ei suudeta konsensust saavutada, võetakse otsus vastu kohalviibivate ja hääletavate osapoolte kahe kolmandikulise häälteenamusega. Need osapooled peavad esindama artikli 5 lõike 1 järgi tegutsevate kohalviibivate ja hääletavate osapoolte enamust ning selliselt mitte tegutsevate kohalviibivate ja hääletavate osapoolte enamust.

10. Käesolevas artiklis kujutatud rahanduslik mehhanism ei mõjuta muid kokkuleppeid, mida võidakse sõlmida teiste keskkonnaküsimuste kohta.»

U. Artikkel 10A: Tehnoloogia edastamine

Protokolli täiendatakse artikliga 10A järgmiselt:
«Artikkel 10A. Tehnoloogia edastamine

Osapool teeb kõik võimaliku kooskõlas rahandusliku mehhanismi toetatavate programmidega, kindlustamaks, et:
a) osapooltele, kes tegutsevad artikli 5 lõike 1 järgi edastatakse viivitamatult parimad keskkonnale ohutud aseained ja nendega seotud tehnoloogiad ja
b) punktis a viidatud edastamine toimub õiglastel ja võimalikult soodsatel tingimustel.»

V. Artikkel 11: Osapoolte koosolekud

Protokolli artikli 11 lõike 4 punkt g asendatakse järgmiselt:
«g) hinnata vastavalt artiklile 6 kontrollimeetmeid ja asendusainete olukorda;».

W. Artikkel 17: Pärast protokolli jõustumist ühinevad osapooled

Artiklit 17 täiendatakse pärast sõnu «nagu ka» sõnadega «artiklid 2A kuni 2E ja».

X. Artikkel 19: Tühistamine

Protokolli artikkel 19 asendatakse järgmise lõiguga:
«Osapool võib käesoleva protokolli enda suhtes tühistada, teatades sellest kirjalikult depositaarile mitte varem kui neli aastat pärast seda, mil ta on tunnistanud artikli 2A lõikes 1 nimetatud kohustusi. Tühistamine jõustub aasta pärast teadaande laekumist depositaarile, või tühistamise teadaandes nimetatud hilisemal kuupäeval.»

Y. Lisad

Protokollile lisatakse järgmised lisad:

Lisa B

Kontrollitavad ained

Rühm Aine Osooni kahandamise koefitsient
I rühm
CF3Cl (CFC - 13) 1.0
C2FCl5 (CFC - 111) 1.0
C2F2Cl4 (CFC - 112) 1.0
C3FCl7 (CFC - 211) 1.0
C3F2Cl6 (CFC - 212) 1.0
C3F3Cl5 (CFC - 213) 1.0
C3F4Cl4 (CFC - 214) 1.0
C3F5Cl3 (CFC - 215) 1.0
C3F6Cl2 (CFC - 216) 1.0
C3F7Cl (CFC - 217) 1.0
II rühm
CCl4 tetraklorometaan 1.1
III rühm
C2H3Cl3* 1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform) 0.1

* See valem ei tähenda 1,1,2-trikloroetaani.

Lisa C

Kontrollitavad ained

Rühm Aine
I rühm
CHFCl2 (HCFC-21)
CHF2Cl2 (HCFC-22)
CH2FCl (HCFC-31)
C2HFCl4 (HCFC-121)
C2HF2Cl3 (HCFC-122)
C2HF3Cl2 (HCFC-123)
C2HF4Cl (HCFC-124)
C2H2FCl3 (HCFC-131)
C2H2F2Cl2 (HCFC-132)
C2H2F3Cl (HCFC-133)
C2H3FCl2 (HCFC-141)
C2H3F2Cl (HCFC-142)
C2H4FCl (HCFC-151)
C3HFCl6 (HCFC-221)
C3HF2Cl5 (HCFC-222)
C3HF3Cl4 (HCFC-223)
C3HF4Cl3 (HCFC-224)
C3HF5Cl2 (HCFC-225)
C3HF6Cl (HCFC-226)
C3H2FCl5 (HCFC-231)
C3H2F2Cl4 (HCFC-232)
C3H2F3Cl3 (HCFC-233)
C3H2F4Cl2 (HCFC-234)
C3H2F5Cl (HCFC-235)
C3H3FCl4 (HCFC-241)
C3H3F2Cl3 (HCFC-242)
C3H3F3Cl2 (HCFC-243)
C3H3F4Cl (HCFC-244)
C3H4FCl3 (HCFC-251)
C3H4F2CI2 (HCFC-252)
C3H4F3CI (HCFC-253)
C3H5FCI2 (HCFC-261)
C3H5F2CI (HCFC-262)
C3H6FCI (HCFC-271)

Artikkel 2: Jõustumine

1. Käesolev parandus jõustub 1. jaanuaril 1992, eeldusel, et vähemalt 20 riiki või regionaalset majandusintegratsiooni organisatsiooni, kes on osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli osapooled, on deponeerinud oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid. Kui selleks kuupäevaks ei ole nimetatud tingimus täidetud, jõustuvad parandused üheksakümnendal päeval pärast kuupäeva, mil need täidetakse.

2. Lõikes 1 nimetatud deponeeritud dokumentide puhul ei arvestata regionaalse majandusintegratsiooni deponeeritud dokumenti lisaks selle organisatsiooni liikmesriikide dokumentidele.

3. Pärast käesoleva paranduse jõustumist vastavalt lõikele 1 jõustub see iga protokolli osapoole suhtes üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimist.

 

Montreali protokolli parandus, milles lepiti kokku osapoolte neljandal koosolekul

(Kopenhaagen, 23.–25. november 1992)
(Allikas: Osapoolte neljanda koosoleku aruande II lisa)

Artikkel 1: Parandus

A. Artikkel 1, lõige 4

Protokolli artikli 1 lõikes 4 asendatakse sõnad «või lisas B» sõnadega «, lisa B, lisa C või lisa E».

B. Artikkel 1, lõige 9

Protokolli artikli 1 lõige 9 kustutatakse.

C. Artikkel 2, lõige 5

Protokolli artikli 2 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «artiklid 2A kuni 2E» sõnadega «ja artikkel 2H».

D. Artikkel 2, lõige 5bis

Protokolli artiklit 2 täiendatakse pärast lõiget 5 järgmise lõikega:
«5bis. Osapool, kes ei tegutse artikli 5 lõike 1 kohaselt, võib üheks või enamaks kontrolliperioodiks anda teisele niisugusele osapoolele üle osa oma tarbimise arvestatud tasemest, mis on määratud artikliga 2F, kui üle andva osapoole puhul ei ületanud lisa A gruppi 1 kuuluvate kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase 1989. aastal 0,25 kg isiku kohta ning kui nende osapoolte tarbimise arvestatud tasemed kokku ei ületa tarbimise piirmäärasid, mis on kehtestatud artiklis 2F. Niisugusest tarbimise üleandmisest peavad kõik asjassepuutuvad osapooled teatama sekretariaadile, märkides niisuguse edastamise tingimused ja perioodi, mille vältel see kehtib.»

E. Artikkel 2, lõige 8, punkt a ja lõige 11

Protokolli artikli 2 lõike 8 punktis a ja lõikes 11 asendatakse sõnad «artiklid 2A kuni 2E» sõnadega «artiklid 2A kuni 2H».

F. Artikkel 2, lõige 9, punkt a, alapunkt i

Protokolli artikli 2 lõike 9 punkti a alapunktis i asendatakse sõnad «ja/või lisa B» sõnadega «, lisa B, lisa C ja/või lisa E».

G. Artikkel 2F: Klorofluorosüsivesinikud

Protokolli täiendatakse pärast artiklit 2E järgmise artikliga:

«Artikkel 2F. Klorofluorosüsivesinikud

1. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas järgnevaid piire:
a) 3,1 protsenti lisa A I grupis loetletud kontrollitavate ainete 1989. a tarbimise arvestatud tasemest ja
b) lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete 1989. a tarbimise arvestatud taset.

2. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2004 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 65 protsenti käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud määrast.

3. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2010 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 35 protsenti käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud määrast.

4. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2015 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 10 protsenti käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud määrast.

5. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2020 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase aastas 0,5 protsenti käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud määrast.

6. Osapool tagab, et 1. jaanuaril 2030 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli.

7. Alates 1. jaanuarist 1996 püüavad osapooled tagada, et:
a) lisa C I grupis loetletud kontrollitavaid aineid kasutataks ainult siis, kui keskkonnale sobivamaid alternatiivseid aineid või tehnoloogiaid ei ole;
b) lisa C I grupis loetletud kontrollitavaid aineid ei kasutata väljaspool piirkondi, kus praegu kasutatakse lisades A, B ja C loetletud kontrollitavaid aineid, välja arvatud erandjuhtudel, kui see on vajalik inimeste elu ja tervise kaitseks; ja
c) lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete hulgast valitakse need ained ja kasutatakse neid viisil, mille puhul osoonikihti kahjustatakse võimalikult vähe. Seda aspekti arvestatakse lisaks keskkondlikele, julgeoleku- ja majanduslikele kaalutlustele.

H. Artikkel 2G: Bromofluorosüsivesinikud

Protokolli täiendatakse pärast artiklit 2F järgmise artikliga:

«Artikkel 2G. Bromofluorosüsivesinikud

Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1996 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisa C II grupis nimetatud kontrollitavate ainete tarbimise arvestatud tase nulli. Osapool, kes neid aineid toodab, tagab, et tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel nulli. Käesolevat sätet ei kohaldata tootmise või tarbimise mahule, mis osapoolte otsuse kohaselt on vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks.»

I. Artikkel 2H: Promometaan

Protokolli täiendatakse pärast artiklit 2G järgmise artikliga:

«Artikkel 2H. Promometaan

Osapool tagab, et 1. jaanuaril 1995 algaval kaheteistkuulisel perioodil ja igal kaheteistkuulisel perioodil pärast seda ei ületa tema lisas E nimetatud kontrollitava aine tarbimise arvestatud tase aastas tema 1991. a tarbimise arvestatud taset. Osapool, kes seda ainet toodab, tagab, et tema tootmise arvestatud tase ei ületa samadel perioodidel tema 1991. a tootmise arvestatud taset. Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutseva osapoole tootmise arvestatud tase ületada tema siseriiklike põhiliste vajaduste rahuldamiseks seda piiri kuni 10 protsenti tema 1991. a tootmise arvestatud tasemest. Tarbimise ja tootmise arvestatud tasemete hulka ei arvestata koguseid, mida osapool on kasutanud karantiinis või enne kohale toimetamist.»

J. Artikkel 3

Artiklis 3 asendatakse sõnad «2A kuni 2E» sõnadega «2A kuni 2H» ning sõnad «või lisa B» sõnadega «, lisa B, lisa C või lisa E».

K. Artikkel 4, lõige 1ter

Protokolli artiklit 4 täiendatakse pärast lõiget 1bis järgmise lõikega:
«1ter. Ühe aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest keelavad osapooled lisa C II grupis loetletud kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.»

L. Artikkel 4, lõige 2ter

Protokolli artiklit 4 täiendatakse pärast lõiget 2bis järgmise lõikega:
«2ter. Ühe aasta möödumisel käesoleva lõike jõustumisest keelavad osapooled lisa C II grupis loetletud kontrollitavate ainete ekspordi riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.»

M. Artikkel 4, lõige 3ter

Protokolli artiklit 4 täiendatakse pärast lõiget 3bis järgmise lõikega:
«3ter. Kolme aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud lisa C II grupis loetletud kontrollitavaid aineid sisaldavate toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud.»

N. Artikkel 4, lõige 4ter

Protokolli artiklit 4 täiendatakse pärast lõiget 4bis järgmise lõikega:
«4ter. Viie aasta jooksul arvates käesoleva lõike jõustumisest otsustavad osapooled, kas on võimalik piirata või keelata niisuguste toodete, mille valmistamisel on kasutatud lisa C II grupis loetletud kontrollitavaid aineid, kuid mis ise neid aineid ei sisalda, import riikidest, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud. Kui leitakse, et see on võimalik, töötavad osapooled konventsiooni artiklis 10 sätestatud protseduuri korras välja lisa, kus on toodud nende toodete nimekiri. Osapooled, kes ei ole esitanud protseduurikohaseid vastuväiteid, peavad ühe aasta jooksul lisa jõustumisest arvates keelama nende toodete impordi riikidest, kes pole protokolliga ühinenud, või seda piirama.»

O. Artikkel 4, lõiked 5, 6 ja 7

Protokolli artikli 4 lõigetes 5, 6 ja 7 asendatakse sõnad «kontrollitavad ained» sõnadega «lisades A ja B ning lisa C II grupis loetletud kontrollitavad ained».

P. Artikkel 4, lõige 8

Protokolli artikli 4 lõikes 8 asendatakse sõnad «millele on viidatud lõigetes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 ja 4bis, ja eksport, millele on viidatud lõigetes 2 ja 2bis» sõnadega «eksport, millele on viidatud käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 4ter»; ning pärast sõnu «artiklid 2A kuni 2E» lisatakse sõnad «, artikkel 2G».

Q. Artikkel 4, lõige 10

Protokolli artiklit 4 täiendatakse pärast lõiget 9 järgmise lõikega:
«10. 1. jaanuariks 1996 kaaluvad osapooled, kas parandada käesolevat protokolli nii, et käesolevas artiklis kirjeldatud meetmed laieneksid ka lisa C I grupis ja lisas E loetletud kontrollitavate ainetega kauplemisele riikidega, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.»

R. Artikkel 5, lõige 1

Protokolli artikli 5 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:
«Osapoolte teisel koosolekul Londonis 29. juunil 1990 vastu võetud parandustest hilisemaid parandusi kohaldatakse käesoleva lõike alusel tegutsevatele osapooltele pärast artiklis 8 ette nähtud ülevaatamist ja need parandused põhinevad ülevaatamise tulemustel.»

S. artikkel 5, lõige 1bis

Protokolli artiklit 5 täiendatakse pärast lõiget 1 järgmise lõikega:
«1bis. Arvestades käesoleva artikli lõikes 8 ette nähtud ülevaatamise tulemusi, artikli 6 kohaselt antud hinnanguid ja muud asjakohast informatsiooni määravad osapooled 1. jaanuariks 1996 artikli 2 lõikes 9 ette nähtud protseduuri korras:
a) lisa C I grupis loetletud kontrollitavate ainete tarbimise arvestamise algaasta, algtasemed, kontrollgraafikud ja lõpetamise kuupäeva osapoolele, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel. Sealjuures arvestatakse artikli 2F lõikeid 1 kuni 6;
b) lisa C II grupis loetletud kontrollitavate ainete tootmise ja tarbimise lõpetamise kuupäeva osapoolele, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel. Sealjuures arvestatakse artiklit 2G; ja
c) lisas E loetletud kontrollitavate ainete tarbimise ja tootmise arvestamise algaasta, algtasemed ja kontrollgraafikud osapoolele, kes tegutseb käesoleva artikli lõike 1 alusel. Sealjuures arvestatakse artiklit 2H.

T. Artikkel 5, lõige 4

Protokolli artikli 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «artiklid 2A kuni 2E» sõnadega «artiklid 2A kuni 2H».

U. Artikkel 5, lõige 5

Protokolli artikli 5 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «artiklites 2A kuni 2E kirjeldatud» sõnadega «ja artiklites 2F kuni 2H kirjeldatud kontrollmeetmeid, mis määratakse käesoleva artikli lõike 1bis alusel».

V. Artikkel 5, lõige 6

Protokolli artikli 5 lõiget 6 täiendatakse pärast sõnu «artiklitest 2A kuni 2E tulenevaid kohustusi» sõnadega «või artiklitest 2F kuni 2H tulenevaid kohustusi, mis on määratud käesoleva artikli lõike 1bis alusel».

W. Artikkel 6

Protokolli artiklist 6 kustutatakse sõnad «ja artiklites 2A kuni 2E ning lisa C I grupis loetletud asendusainete tootmise, impordi ja ekspordi olukorrale» ja asendatakse sõnadega «artiklites 2A kuni 2H».

X. artikkel 7, lõiked 2 ja 3

Protokolli artikli 7 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmiselt:
«2. Osapool esitab sekretariaadile statistilised andmed, tuues eraldi välja andmed
   – iga lisades B ja C loetletud aine tootmise, impordi ja ekspordi kohta aastal 1989;
   – iga lisas E loetletud aine tootmise, impordi ja ekspordi kohta aastal 1991,
või võimalikult täpse hinnangu, kui tegelikud andmed ei ole saadaval, hiljemalt kolm kuud pärast kuupäeva, mil lisades B, C ja E nimetatud ainete kohta käivad sätted selle osapoole suhtes jõustuvad.

3. Osapool esitab sekretariaadile statistilised andmed lisades A, B, C ja E nimetatud kontrollitavate ainete aastase toodangu kohta (mis on määratletud artikli 1 lõikes 5), tuues eraldi iga aine kohta välja
   – algainetena kasutatud hulga,
   – osapoolte heakskiidetud tehnoloogiaga hävitatud hulga ja
   – impordi ja ekspordi osapooltele ja mitte-osapooltele
aastal, mil lisades A, B, C ja E loetletud ainete kohta käivad sätted selle osapoole suhtes jõustusid, ning igal aastal pärast seda. Andmed esitatakse hiljemalt üheksa kuud pärast selle aasta lõppu, mille kohta andmed käivad.»

Y. artikkel 7, lõige 3bis

Protokolli artiklit 7 täiendatakse pärast lõiget 3 järgmiselt:
«3bis. Osapool esitab sekretariaadile statistilised andmed lisa A II grupis ja lisa C I grupis nimetatud ja ümber töödeldud ainete impordi ja ekspordi kohta aasta jooksul, tuues eraldi välja iga aine impordi ja ekspordi.»

Z. Artikkel 7, lõige 4

Protokolli artikli 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «lõigetes 1, 2 ja 3» sõnadega «lõigetes 1, 2, 3 ja 3bis».

AA. Artikkel 9, lõige 1, punkt a

Protokolli artikli 9 lõike 1 punktist a kustutatakse sõnad «ja asendusained».

BB. Artikkel 10, lõige 1

Protokolli artikli 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «artiklites 2A kuni 2E» sõnadega «ja artiklites 2F kuni 2H kirjeldatud kontrollmeetmeid, mis on määratud artikli 5 lõike 1bis alusel».

CC. artikkel 11, lõige 4, punkt g

Protokolli artikli 11 lõike 4 punktist g kustutatakse sõnad «ja asendusainete olukorda».

DD. Artikkel 17

Protokolli artiklis 17 asendatakse sõnad «artiklid 2A kuni 2E» sõnadega «artiklid 2A kuni 2H».

EE. Lisad

1. Lisa C

Protokolli lisa C asendatakse järgmisega:

Lisa C

Kontrollitavad ained

Rühm Aine

Isomeeride arv

Osooni kahandamise koefitsient

*

I rühm CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0.04 CHF2Cl2 (HCFC-22)** 1 0.055 CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02 C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01–0.04 C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02–0.08 C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02–0.06 CHCl2CF3 (HCFC-123)** – 0.02 C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02–0.04 CHFClCF3 (HCFC-124)** – 0.022 C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007–0.05 C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008–0.05 C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02–0.06 C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005–0.07 CH3CFCl2 (HCFC-141b)** – 0.11 C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008–0.07 CH3CF2Cl (HCFC-142b)** – 0.065 C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003–0.005 C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015–0.07 C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01–0.09 C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01–0.08 C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01–0.09 C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02–0.07 CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** – 0.025 CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** – 0.033 C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02–0.10 C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05–0.09 C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008–0.10 C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007–0.23 C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01–0.28 C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03–0.52 C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004–0.09 C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005–0.13 C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0.007–0.12 C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009–0.14 C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001–0.01 C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005–0.04 C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003–0.03 C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002–0.02 C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002–0.02 C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001–0.03 II rühm CHFBr2 1 1.00 CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0.74 CH22HFBr4 2 0.3–0.8 C2HF2Br3 3 0.5–1.8 C2HF3Br2 3 0.4–1.6 C2HF4Br 2 0.7–1.2 C2H2FBr3 3 0.1–1.1 C2H2F2Br2 4 0.2–1.5 C2H2F3Br 3 0.7–1.6 C2H3FBr2 3 0.1–1.7 C2H3F2Br 3 0.2–1.1 C2H4FBr 2 0.07–0.1 C3HFBr6 5 0.3–1.5 C3HF2Br5 9 0.2–1.9 C3HF3Br4 12 0.3–1.8 C3HF4Br3 12 0.5–2.2 C3HF5Br2 9 0.9–2.0 C3HF6Br 5 0.7–3.3 C3H2FBr5 9 0.1–1.9 C3H2F2Br4 16 0.2–2.1 C3H2F3Br3 18 0.2–5.6 C3H2F4Br2 16 0.3–7.5 C3H2F5Br 8 0.9–1.4 C3H3FBr4 12 0.08–1.9 C3H3F2Br3 18 0.1–3.1 C3H3F3Br2 18 0.1–2.5 C3H3F4Br 12 0.3–4.4 C3H4FBr3 12 0.03–0.3 C3H4F2Br2 16 0.1–1.0 C3H4F3Br 12 0.07–0.8 C3H5FBr2 9 0.04–0.4 C3H5F2Br 9 0.07–0.8 C3H6FBr 5 0.02–0.7

* Kui on osutatud osooni kahandamise koefitsiendile, kasutatakse selle ulatuse kõrgeimat väärtust käesoleva protokolli tähenduses. Osooni kahandamise koefitsientide üksikväärtus on määratud laboris teostatud mõõtmiste ja arvutuste põhjal. Need, mille puhul on kirjas mingi vahemik, põhinevad hinnangutel ja on vähem kindlad. Vahemik käib isomeerilise grupi kohta. Kõrgem väärtus on kõrgeima osooni kahandamise koefitsiendiga isomeeri osooni kahandamise koefitsiendi hinne, ja madal väärtus on madalaima osooni kahandamise koefitsiendiga isomeeri osooni kahandamise koefitsiendi hinne.

** Identifitseerib kaubanduslikult kõige elujõulisemad ained koos osooni kahandamise koefitsiendi väärtusega, nagu neid kasutatakse käesolevas protokollis.

 

2. Lisa E

Protokolli täiendatakse järgmise lisaga:

Lisa E

Kontrollitav aine

Rühm Aine Osooni kahandamise koefitsient
I rühm
CH3Br bromometaan 0.7


Artikkel 2: Seos 1990. aasta parandusega

Käesoleva paranduse ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti ei või deponeerida ükski riik ega regionaalne majandusintegratsiooni organisatsioon, kes ei ole varem deponeerinud sellist dokumenti osapoolte teisel koosolekul Londonis 29. juunil 1990 vastu võetud paranduse kohta ega tee seda samaaegselt.

Artikkel 3: Jõustumine

1. Käesolev parandus jõustub 1. jaanuaril 1994, eeldusel, et vähemalt 20 riiki või regionaalset majandusintegratsiooni organisatsiooni, kes on osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli osapooled, on deponeerinud oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid. Kui selleks kuupäevaks ei ole nimetatud tingimus täidetud, jõustuvad parandused üheksakümnendal päeval pärast kuupäeva, mil need täidetakse.

2. Lõikes 1 nimetatud deponeeritud dokumentide puhul ei arvestata regionaalse majandusintegratsiooni deponeeritud dokumenti lisaks selle organisatsiooni liikmesriikide dokumentidele.

3. Pärast käesoleva paranduse jõustumist vastavalt lõikele 1 jõustub see iga protokolli osapoole suhtes üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimist.

/otsingu_soovitused.json