Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline viisanõude vastastikuse tühistamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2000
Avaldamismärge:RT II 1999, 7, 48

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline viisanõude vastastikuse tühistamise kokkulepe

(õ) 20.02.2009

Eesmärgiga arendada suhteid Eesti ja Hispaania vahel ning sooviga toetada oma kodanike vaba liikumist ning Schengeni konventsiooni 14. juunist 1985 ja selle rakendamise kokkuleppe 19. juunist 1990 rakendamise raames Hispaania jaoks, lepivad Eesti Vabariik ja Hispaania Kuningriik (edaspidi osapooled) kokku alljärgnevas:

1. Ühe osapoole kodanikud, kes omavad kehtivat diplomaatilist, teenistus- või tavalist passi, võivad siseneda ilma viisata osapoole territooriumile ja viibida seal maksimaalselt 3 (kolm) kuud 6-(kuue)kuulise perioodi jooksul nii turismi, äri kui ka ametlikul eesmärgil, välja arvatud esimene sisenemine akrediteerimise eesmärgil.

Kui Eesti Vabariigi kodanikud sisenevad Hispaania Kuningriigi territooriumile pärast ühe või enama Schengeni konventsiooni rakendamise kokkuleppe 19. juunist 1990 liikmesriigi territooriumil viibimist, loetakse 3-(kolme)-kuulist perioodi alates kuupäevast, mil ületati nimetatud riikide poolt moodustatud vaba liikumise tsooni välispiir.

2. Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi Välisministeeriumid vahetavad diplomaatiliste kanalite kaudu vastavate kehtivate passide näidiseid.

3. Eelnevad sätted ei vabasta selle kasutajaid kohustusest järgida vastavalt osapoolte seadusandlust ja kehtivaid norme.

4. Käesolev kokkulepe loetakse lõpetatuks 90 (üheksakümmend) päeva pärast seda, kui üks osapooltest saab teiselt diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teate soovist kokkulepe lõpetada.

5. Käesoleva kokkuleppe saab täielikult või osaliselt peata, kui üks osapooltest teatab sellest teisele kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Selline peatamine jõustub 30 (kolmkümmend) päeva pärast seda, kui teine pool on teate kätte saanud.

6. Käesolevat kokkulepet rakendatakse ajutiselt alates kolmekümnendast (30) päevast pärast selle allkirjutamise kuupäeva. Kokkulepe jõustub diplomaatiliste kanalite kaudu jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmisest teatavale viimasele teatele järgneva kuu viimasel päeval.

Selle kinnituseks kirjutavad lepingule alla mõlema poole nõuetekohaselt volitatud esindajad.

Koostatud Madridis 9. märtsil 1999 kolmes eksemplaris eesti, hispaania ja inglise keeles, millest kõik on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi poolt
ajutine asjur Andres RUNDU
Hispaania Kuningriigi poolt
välisminister Abel Matutes Juan

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json