Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a «Assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse koosseisu määramine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1999, 15, 95

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a «Assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse koosseisu määramine» muutmine

Vastu võetud 14.06.1999 nr 695

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a korralduse nr 265-k «Assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse koosseisu määramine» muutmine

Lähtudes välissuhtlemisseaduse (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) paragrahvi 7 lõike 1 punktist 8 ning kooskõlas 12. juunil 1995. a allakirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping) (RT II 1995, 22--27, 129) artikli 110 punktiga 1 muuta Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a korralduse nr 265-k «Assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse koosseisu määramine» (RT II 1998, 15, 27; 39, 89) punkti 1 järgmiselt:

1. Määrata Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse esinduse liikmeteks:

Tanel Ross -- Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna rahvusvahelise allosakonna juhataja
Priidu Ristkok -- Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu osakonna regionaalarengu büroo juhataja kohusetäitja
Anti Moppel -- Teede- ja Sideministeeriumi arengu- ja välissuhete osakonna juhataja kohusetäitja.

2. Arvata Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsioonikomitee Eesti-poolse esinduse koosseisust välja Priit Kelder ja Marek Kiisa.

3. Seoses ametikoha muutusega asendada Mari Pedaku ametinimetus -- Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu osakonna juhataja -- ametinimetusega Siseministeeriumi asekantsleri kohusetäitja.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN