Teksti suurus:

Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 174, 1682

Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine

Narva Linnavalitsuse 14. juuli 2004. a määrus 661

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 30 lõike 1 punktile 3 ja huvialakooli seaduse § 12 lõike 4 punktile 1 Narva Linnavalitsus määrab:

1. Kinnitada alates 1. septembrist 2004. a ühe kuu õppetasu suurus spordikoolide õpperühmades:
1.1. Õppetasu piirnormid ühe õpilase kohta kuus 45–100 krooni.
1.2. Õppetasu kogutakse üheksa kuu vältel.
1.3. Lubada spordikoolide direktoritel vabastada õppetasust vähekindlustatud perekonnad kuni 20% õpilaste koguarvust lapsevanema või lapse hooldaja kirjaliku avalduse ja perekonna tulusid tõendavate dokumentide alusel.
1.4. Lubada spordikoolide direktoritel vabastada õppetasust spordialade vabariigi meistreid.

2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28. detsembri 2001. a määrus nr 2159 «Narva linna munitsipaalspordikoolide osalustasu määramine».

3. Määrus jõustub seadusega ette nähtud korras.

Linnapea Tarmo TAMMISTE
Linnasekretär Ants LIIMETS