Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 63, 450

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 23.08.2004 nr 281

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 11 lõike 5, § 15 ja § 17 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruses nr 287 «Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord» (RT I 2002, 77, 455 ) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «kuni neljaks kuuks» sõnadega «kuni kuueks kuuks»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «nelja kuu jooksul» sõnadega «kuue kuu jooksul»;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna «kultuurikiht» sõnaga «kultuurkiht».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 155 «Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus» (RT I 2003, 44, 303) § 9 lõikes 3 asendatakse sõna «kultuurikiht» sõnaga «kultuurkiht».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 12. augusti 2003. a määruse nr 217 «Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord» (RT I 2003, 58, 391) §-s 4 asendatakse sõnad ««Muinsuskaitseseaduse» § 29 lõike 3 alusel» sõnadega ««Muinsuskaitseseaduse «§ 29 lõike 31 alusel».

Peaminister Juhan PARTS
Kultuuriminister Urmas PAET
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json