Teksti suurus:

Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2013
  Avaldamismärge:RTL 2004, 117, 1820

  Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded

  Vastu võetud 27.08.2004 nr 109

  Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 88, 589; 2004, 2, 9; 30, 208) § 242 lõike 2 alusel.

  § 1.   Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatakse andmed vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni määrusele 2244/2003/EÜ, millega kehtestatakse laevade satelliitjälgimissüsteemi käsitlev üksikasjalik eeskiri (EÜT L 333, 20.12.2003, lk 17–27).

  § 2.   Euroopa Liidu Komisjoni määruse 2244/2003/EÜ artiklis 3 nimetatud Eesti kalalaevade jälgimise keskus asub Keskkonnainspektsioonis aadressil Kopli 76, 10416 Tallinn.

  § 3.   Eesti kalalaevade jälgimise keskusele edastatakse andmed telefoninumbril 696 2236, faksinumbril 696 2237, e-posti aadressil terravision.vms@kki.ee või x.25 numbril 0248170004.

  § 4.   Kalalaev loetakse satelliitjälgimisseadmega varustatuks, kui laevale paigutatud laeva asukoha jälgimist võimaldav seade on registreeritud Eesti kalalaevade jälgimise keskuses. Registreeritakse ainult Inmarsat-C satelliitside võrku lülitatud ja selles töötavaid seadmeid.

  § 5.   Laeva satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduse esitab Eesti kalalaevade jälgimise keskusele kalalaeva omanik või tema poolt kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul reeder (edaspidi valdaja).

  § 6.   Laeva satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku, valdaja ja omaniku või valdaja esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  2) laeva nimi, kalalaevaregistri sisenumber;
  3) Inmarsat-C terminali number (9 kohta) ja terminali seerianumber;
  4) Inmarsat-C terminalis aktiivne ookeani regioon, kui see on teada;
  5) satelliitjälgimisseadme laevale paigutanud või seadmestanud ettevõtte nimi ja kontaktandmed.

  § 7.   Satelliitjälgimisseadmetesse ei või sisestada ega nendega väljastada laevade valesid asukohaandmeid ning satelliitjälgimisseadmeid ei või käsitsi juhtida.

  § 8.   Keskkonnaministri 8. jaanuari 2002. a määrus nr 1 «Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete nimistu, andmete edastamise sagedus ja kord» (RTL 2002, 11, 114) tunnistatakse kehtetuks.

  Ester Tuiksoo
  Põllumajandusminister keskkonnaministri ülesannetes

  Sulev Vare
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json