Teksti suurus:

Eesti Töötukassa nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord

Eesti Töötukassa nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eesti Töötukassa nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord

Vastu võetud 04.12.2001 nr 382
RT I 2001, 95, 597
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2004RT I 2004, 66, 45909.09.2004

Määrus kehtestatakse « Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488) § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Töötuskindlustuse seaduse» § 29 lõike 1 alusel nimetatud Eesti Töötukassa nõukogu liikmete (edaspidi nõukogu liige ) tasustamist.

§ 2.  Tasu suurus

  (1) Nõukogu töös osaletud aja eest nõukogu liikmetele tasu maksmise aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäär.

  (2) Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.
[RT I 2004, 66, 459 - jõust. 09.09.2004]

§ 3.  Maksmise kord

  (1) Nõukogu liikmele makstakse §-s 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus. Kui nõukogu liige ei osalenud mingil ajavahemikul nõukogu töös, siis selle ajavahemiku eest talle tasu ei maksta.

  (2) Nõukogu liikmetele makstakse tasu Eesti Töötukassa eelarvest.

§ 4.  Määruse jõustumine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json