Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 56 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 67, 468

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 56 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava" muutmine

Vastu võetud 10.09.2004 nr 296

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 3 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 56 «Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava» (RT I 2002, 20, 116; 51, 317) § 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kooliõppekavas võib õppe diferentseerimiseks, kooli ja paikkondliku eripära arvestamiseks ning eelkutseõppeks määrata täiendavalt kuni 5 nädalatunni kasutamise erinevalt § 20 lõikes 1 sätestatust, vähendamata seejuures ühe õppeaine nädalatundide arvu enam kui ühe tunni võrra ning minemata vastuollu õpilase suurima lubatud nädalakoormusega.»

Peaminister Juhan PARTS

Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json